Skip to main content

Zaproszenie dla organizacji

Jesteś przedstawicielem organizacji, która chce z nami współpracować?

Bardzo cieszy nas, że jesteście Państwo zainteresowani współpracą z członkami Lubelskiego TG i chcecie przystąpić do szerokiego grona miłośników genealogii. Chętnie podejmujemy współpracę z bibliotekami, muzeami, organizacjami regionalnymi, szkołami, klubami historycznymi, fundacjami, które chciałyby włączyć się do działań przy organizowaniu spotkań tematycznych, projektów wydawniczych czy wystawienniczych.

Daj znać, że Wasza organizacja jest zainteresowana współpracą.