Udział Lubelskiego TG w VI Krajowym Sympozjum Archiwalnym „Archiwa Rodzinne i Społeczne” 😊

przez | 14 maja 2024

W dniach 24-25 maja w Lublinie, na Wydziale Historii i Archeologii UMCS w Lublinie odbędzie się Sympozjum poświęcone tematyce archiwów rodzinnych i społecznych.

Członkowie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego także będą uczestniczyć w Sympozjum, poniżej przedstawiamy listę wystąpień naszych kolegów i koleżanek.

24 maja (piątek) sesja posterowa w godzinach 18.10-19.15:

  1. Ewa Bajkowska przedstawi temat „Pamięć… z archiwum prezydenta Lublina Wacława Bajkowskiego”.
  2. Piotr Glądała wystąpi z tematem pt. Projekt Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego pn. „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”.
  3. Adam Podkowa zaprezentuje temat Zdzisław Podkowa (ZWZ-AK) – męczennik KL Auschwitz I „Stammlager I”, harcerz, członek szkolnych grup Przysposobienia Wojskowego, bohater walczącego Lublina.

25 maja (sobota) wykłady:

  1. godz. 9.20 – Tomasz Kalinowski „Dzieje rodziny Kalinowskich na przykładzie albumu fotograficznego”.
  2. godz. 11.20 – Mariusz Ausz „Archiwa i dokumenty szkolne jako uzupełnienie zawartości archiwów rodzinnych”.

Więcej informacji o Sympozjum znajdą Państwo na stronie: https://sap.waw.pl/konferencje/6ksa/