Śladami Przeszłości: Opracowane listy uczniów szkół lubelskich. 

Dnia 14 października 1773 roku w Rzeczypospolitej Obojga Narodów powołana została do życia Komisja Edukacji Narodowej. Była to pierwsza w Polsce i w Europie instytucja oświatowa, której charakter działania można porównać do ministerstwa oświaty. Genezy XVIII wiecznej reformy edukacji w Polsce należy szukać w chęci nadania bardziej nowoczesnego i oderwanego od konserwatyzmu, sposobu kształcenia przyszłych pokoleń. W tym miejscu warto wspomnieć,  że przed 1773 rokiem, czyli przed kasatą zakonu dokonaną przez papieża Klemensa XIV, edukacja podstawowa i średnia była przeważnie organizowana przez zakony jezuitów,  istniało więc realne zagrożenie dla dalszej edukacji w Polsce.  Powyższe czynniki stały się impulsem do powołania do życia Komisji Edukacji Narodowej, organu, który położył podwaliny pod współczesną edukację.  W związku z rocznicą 250-lecia powstania Komisji, na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego będą publikowane opracowane listy uczniów, pochodzące z zachowanych w archiwach spuścizn aktowych jak też opracowania tematyczne.

Sprawdź udostępnione informacje:

GIMNAZJUM WOJEWÓDZKIE LUBELSKIE W LUBLINIE.

Zapraszamy do zapoznania sięz zawartością bazy.

Zobacz więcej

SZKOŁA RZEMIEŚLNICZO-nIEDZIELNA W OPOLU LUBELSKICH W LATACH 1835-1870.

Szkoła rzemieślniczo-niedzielna w Opolu Lubelskim w latach 1835-1870, „Teka Komisji Historycznej PAN w Lublinie”, XI, T. II, Lublin 2005, s. 73-97.

Zobacz więcej

Powiatowa Szkoła Realna w Lublinie -Świadectwa z lat 1852-1862.

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością bazy.

Zobacz więcej

Przykładowe zdjęcia ksiąg:

Szkoła Elementarna i Rzemieślniczo-Niedzielna w Lublinie

Zapraszamy do zapoznanania się z zawartością bazy.

Zobacz więcej
Archiwum #1
Archiwum #2
Archiwum #3
Archiwum #4
Archiwum #5
Archiwum #6
Iconic One Theme | Powered by Wordpress
Skip to content