Kontakt

Dane kontaktowe Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

ZARZĄD

Prezes – Mariusz Ausz

(Ze względu na zakaz zgromadzeń oraz brak możliwości powołania nowych władz Towarzystwa, Pan Mariusz Ausz pełni funkcje kierownicze oraz jest upoważniony do reprezentowania LTG do czasu wybrania nowego Zarządu – Uchwała nr 1/2020) 

Wiceprezes – –

Członek Zarządu – –

Członek Zarządu – –

Skarbnik – –

E-MAIL LTG

TEL. LTG

+48 505 381 475

E-MAIL ROCZNIK LTG

TEL. W SPRAWIE PUBLIKACJI

+48 500 099 331

ADRES KORESPONDENCJI

(listy i przesyłki zwykłe)

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

Skrytka pocztowa nr 238

20-001 Lublin 1

ADRES URZĘDOWY

(listy polecone)

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne

ul. Obrońców Lublina 29/7

29-379 Lublin

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

BZ WBK S.A. 4 O/Lublin

02 1500 1520 1215 2007 4653 0000

KRS: 0000300308

Regon: 060339832

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POMOCĄ FORMULARZA