Adam Podkowa

„Przewodnik Inspiracji” UML, przewodnik po Państwowym Muzeum na Majdanku, przewodnik turystyczny po mieście Lublinie, organizator turystyki i krajoznawstwa. Mikromodelarz i rekonstruktor historyczny przy „Pracowni Mikromodelarstwa i Historii Wojskowej” w Warszawie (m.in.: typy broni i uzbrojenia, mundury, wojska lądowe i broń pancerna). Mgr Teologii KUL Jana Pawła II o specjalności: reguły i wspólnoty zakonne, teologia dogmatyczna i fundamentalna, religioznawstwo (w tym: – etnologia, historia i genealogia religii). Studia podyplomowe z pedagogiki, mediator sądowy i wykładowca. Pisze także prozę poetycką i uprawia poezje – prelegent lubelskiego „Miasta Poezji”. Miłośnik spacerów, dyskusji i długodystansowych, pieszych rajdów krajoznawczych. Działacz społeczny i samorządowy. Pomysłodawca i autor wielu inicjatyw i projektów, m.in.: tablicy upamiętniającej pierwszych obrońców Miasta Lublina – Lubelskich bohaterów II Wojny Światowej w obronnej kampanii wrześniowej w tym, m.in. – Zdzisława Podkowy, harcerza, członka grupy – „Przysposobienia Wojskowego”, dowódcy 1-dnego z oddziałów ZWZ-AK w Lublinie, aresztowanego i torturowanego „pod Zegarem”, osadzonego w więzieniu na Zamku Lubelskim, więźnia i męczennika, który – mając jedynie 22-lata – w obozie KL Auschwitz I „Stammlager” – w dniu: 3 listopada 1942 r.– oddał swoje życie za drugiego człowieka i wolność Ojczyzny.