Kalendarium

Wpisy poświęcone działalności organizacji oraz Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Zaproszenie na spotkanie dn.10.06.2022 r.

Zaproszenie na majowe spotkanie.

Zaproszenie na Walne Zebranie – 27.03.2022.

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zebranie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego dnia 27 marca 2022 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji Aktywności Obywatelskiej, ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin (wejście od podwórka). Będzie to nasze pierwsze większe spotkanie od dłuższego czasu dlatego zachęcamy do uczestnictwa w zebraniu. Jak to zwykle bywa przy tego typu spotkaniach, opowiemy… Czytaj dalej »

Życzenia świąteczne

Zaproszenie na spotkanie do biblioteki w Świdniku.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG.

Szanowni Państwo, Wypełniając ustawowe obowiązki narzucające zatwierdzenie do końca czerwca 2021 r. sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego za rok 2020 serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 19.00 w siedzibie Fundacji Aktywności Obywatelskiej ul. Dolna 3-go Maja 6/3 w Lublinie… Czytaj dalej »

Wystawa „Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej” na stronie Archiwum Państwowego w Lublinie.

Dnia 17 grudnia 2020 roku na zarządzanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie stronie internetowej http://lac.lublin.pl/archiwarodzinne/ opublikowano wystawę on-line pt. Lubelskie Archiwa Rodzinne Niepodległej. Wystawa zrealizowana została przez Archiwum Państwowe w Lublinie w ramach projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, którego celem jest podniesienie w społeczeństwie świadomości wartości dokumentów przechowywanych w rodzinnych archiwach oraz zwrócenie uwagi na ich… Czytaj dalej »

Nowy logotyp Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

Szanowni Państwo W listopadzie 2020 roku podjęliśmy decyzję o zmianie logotypu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Nowe jest jednoznaczne w odbiorze oraz zawiera najważniejsze elementy jakie powinno posiadać logo organizacji. Wśród symboli jakie pojawiły się w nowym logo jest koziołek jako symbol Lublina, miasta w którym nasza organizacja ma siedzibę. Nazwa stowarzyszenia odzwierciedla teren działania. Nowym elementem… Czytaj dalej »

Współpraca Lubelskiego TG z Instytutem Historii UMCS

Miło nam poinformować że dnia 12 października 2020 roku podpisano umowę o współpracy między Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym a Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Umowa przewiduje rozwój wzajemnych kontaktów i współpracę w działalności naukowej, badawczo-rozwojowej i dydaktycznej. W praktyce oznaczać to będzie współorganizowanie spotkań naukowych i popularnonaukowych w których badania genealogiczne odgrywają kluczową rolę. Jako Lubelskie… Czytaj dalej »

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Lubelskiego TG dn. 28.09.2020 r.

Dnia 28 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Przypomnijmy że pierwotny termin przeprowadzenia Zebrania był wyznaczony na marzec 2020 roku, jednak z powodu ogłoszonej pandemii i zakazu zgromadzeń, Zarząd Lubelskiego TG podjął decyzję o przeprowadzeniu spotkania w bardziej dogodnym terminie. Ze względu na zaistniałą sytuację prawną, Walne Zebranie musiało odbyć… Czytaj dalej »

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG dn. 28.09.2020 r.

Szanowni Państwo, Wypełniając ustawowe obowiązki narzucające zatwierdzenie do końca września 2020 r. sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego za rok 2019 oraz wyboru nowych władz Towarzystwa, informuję, iż Walne Zebranie Członków, odwołane w dniu 23-03-2020 r., odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 18.00 w sali nr I.18 Naczelnej… Czytaj dalej »

Lekcje historii on-line

W sierpniu 2020 roku Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne udzieliło wsparcia dr. Stefanowi Dmitrukowi prowadzącemu stronę Lekcja historii on-line Zajęcia zawierają wyjaśnienia lekcji oraz interaktywne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) stosowanych i praktykowanych w polskiej szkole. Uczniowie samodzielnie realizują zadaną lekcję, a rola nauczyciela polega na konsultacjach lekcji drogą mailową. Lekcja historii jest realizowana o… Czytaj dalej »

Uwaga! Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG – ODWOŁANE

Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego przekazuję informację na temat Walnego Zebrania Członków zwołanego na dzień 29 III 2020 r. : W związku z panującym w Polsce stanem epidemii Zarząd Stowarzyszenia ODWOŁUJE Walne Zebranie zwołane na dzień 29 III 2020 r. Jednocześnie informujemy, iż obowiązki sprawozdawcze (sporządzenie sprawozdania finansowego, podpisanie go i przesłanie… Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład Grzegorza Sztala pt. Rola fotografii w powstaniu styczniowym”.

Udział Lubelskiego TG w 33 kweście SKOZL

Dzisiaj w Trybunale Koronnym Pan Stanisław Santarek, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Lublina, podsumował tegoroczną kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie. W trakcie spotkania dwóch naszych kolegów, Andrzej Wac-Włodarczyk i Adam Podkowa, otrzymali dyplom za wieloletnie uczestnictwo w kweście oraz zebranie w tegorocznej zbiórce kwoty, po przekroczeniu… Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład Pani Ewy Bajkowskiej.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”.

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Panią Renatą Głasek-Kęską

Udział Lubelskiego TG w inaugurację akcji Archiwa Rodzinne Niepodległej

Dzisiaj tj. 24 września 2019 r.w Archiwum Państwowym w Lublinie odbyła się inauguracja ogólnopolskiego projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej. Był to piękny czas spędzony wśród osób, którym zachowanie pamiątek rodzinnych oraz rozwój narodowego archiwum czyli zbiorowej pamięci leży naprawdę na sercu. Jesteśmy dumni że z naszego towarzystwa aż 4 osoby były zaangażowane w inaugurację tej akcji.… Czytaj dalej »

Zaproszenie na wrześniowe spotkanie Lubelskiego TG

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza wszystkich zainteresowanych na inaugurację nowego projektu naszego towarzystwa pod tytułem „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”. Inaugurację uświetni wykład prof. dra hab. Jacka Legiecia zatytułowany „Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii carskiej w latach 1874-1914”. W dalszej części spotkania zaprezentujemy główne założenia projektu oraz uruchomimy nową bazę danych z częściowo opracowanym… Czytaj dalej »

Zaproszenie na spotkanie z Panem Krzysztofem Wierzyńskim autorem książki „Opole Lubelskie w świetle dawnych i współczesnych fotografii oraz dokumentów”.

Zaproszenie na wykład prof. Dariusza Kupisza pt. Nie tylko Jan z Czarnolasu. Drogi awansów i karier Kochanowskich w XV-XVIII wieku.

Zaproszenie na spotkanie z Panią Ewą Bajkowską autorką książki „Wierni-Opowieść rodzinna”.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG 15.03.2019

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zebranie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego dnia 15 marca 2019 o godz. 15.45 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia Nr 21. Rynek 11, 20-111 Lublin. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Walnego Zebrania.   PROGRAM Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Prezesa LTG Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta. Przedstawienie programu Walnego Zebrania… Czytaj dalej »

Zapraszamy na wykład prof. Roberta Lipelta pt. Latyfundia Lubomirskich w XVII i XVIII wieku.

Zaproszenie na Walne Zebranie LTG (20.03.2018)

Szanowni Państwo, Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w dniu 20 marca 2018 roku Godz. 18.15 Miejsce: biuro Fundacji Aktywności Obywatelskiej, ul. Dolna 3-go Maja 6/3   Z uwagi na to, iż jest to Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym prosimy o dołożenie wszelkich starań i obecność na zebraniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Walnego… Czytaj dalej »

Zaproszenie na promocję książki Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794.

Rok 2017 w Lubelskim Towarzystwie Genealogicznym-skrót najważniejszych wydarzeń.

Zaproszenie na trzy spotkania w ramach projektu Lublin.Historia dzielnic…

 

Zapraszamy na wykład prof. Katarzyny Smyk pt. „O Bożym Narodzeniu raz jeszcze”.

Konferencja podsumowująca projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta”.

Dnia 9 grudnia 2017 roku w Biblio- filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700 -tną rocznicę lokacji Miasta”. Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Chwilę po godzinie 10, Pan Piotr Tokarczuk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w… Czytaj dalej »

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta”

Konferencja jest jednym z ostatnich działań trzyletniego projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta”. Konferencja odbędzie się 9 grudnia, godz. 10.00 w BIBLIO (Filia Nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie), ul. Szaserów 13-15, Lublin. Organizatorami konferencji są: Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz… Czytaj dalej »

Parę słów o spotkaniu z autorką książki Przetrwać czas nieludzki… – Panią profesor Wiesławą Karczewską-Grabias.

Kolejny już raz, dzięki życzliwości  Dyrekcji, spotkaliśmy się w sali Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i tak liczne przybycie. Nikt nie miał prawa czuć się zawiedziony. Wykład promocyjny Pani Profesor o bohaterce jej książki – Zofii Kołeckiej-Fugiel, przerodził się w piękną opowieść o ludzkim losie.… Czytaj dalej »

Zaproszenie na spotkanie z Panią Wiesławą Karczewską-Grabias autorką książki „Przetrwać czas nieludzki…Opowieść o Zofii Kołeckiej Fugiel”.

Zapraszamy na spotkanie autorskie i promocję książki Pani Wiesławy Karczewskiej-Grabias pt. Przetrwać czas nieludzki…Opowieść o Zofii Kołeckiej Fugiel. […] po niemal sielankowych obrazach z ziemiańskiego dworku w Zapniowie i historiach z międzywojennego Sandomierza,przyjdzie się czytelnikowi zmagać z czasem wojny i okupacji. Z opowieścią o czasie nieludzkim,w której niekiedy wydaje się,że słowa zbyt mało znaczą. Jak… Czytaj dalej »

Zaproszenie za wernisaż wystawy Lubelskie Genealogie w MBP Kraśnik

Informacja ze spotkania Lubelskiego TG z dn. 26.05.2017r.

26 maja b.r. w filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się kolejne spotkanie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Tym razem naszym prelegentem był Piotr Glądała, historyk, inicjator i współzałożyciel Lubelskiego TG, prezes tej organizacji w latach 2006-2010, autor wielu projektów przybliżających genealogię społeczeństwu. Pan Glądała przybliżył uczestnikom spotkania temat badań genealogicznych… Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład Piotra Glądały pt. Genealogia rodzin pochodzenia chłopskiego.

Sprawozdanie ze spotkania pt. „O symbolach wielkanocnych:między magią a religią”.

Sprawozdanie z wykładu prof. Katarzyny Smyk pt. „O symbolach wielkanocnych:między magią a religią” 26 kwietnia 2017 w gościnnej Filii 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Starym Mieście wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Katarzyny Smyk z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS. Obficie zilustrowany obrazami atrybutów Świąt Wielkanocy zawierał wyczerpujący, uporządkowany i ciekawy materiał dotyczący symboliki Świąt oraz zwyczajów świątecznych  –… Czytaj dalej »

Zaproszenie na wykład prof. Katarzyny Smyk pt. „O symbolach wielkanocnych:między magią a religią”.

Zaproszenie na wykład Pana Kamila Zydlewskiego pt. „Zydlewscy 1500-2017”.

Finisaż wystawy „Kobieta niepoznana – portrety lublinianek„

Serdecznie zapraszam na finisaż wystawy „Kobieta niepoznana – portrety lublinianek„ w dniu 25 marca (sobota) godz. 12 w Muzeum na Bramie Krakowskiej. O Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim im. G. Piramowicza będę opowiadać niejako w imieniu swojej Mamy, Marii Kazimiery Krasnodębskiej – absolwentki tej szkoły, rocznik 1935. Zapraszam i pozdrawiam. Wiesława Karczewska-Grabias

Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG

Zapraszamy na walne zebranie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego dnia 26 marca 2017 o godz. 18.30 w siedzibie Fundacji Aktywności Obywatelskiej ul. Dolna 3-go Maja 6/3. Zarząd LTG

Wideorelacja z obchodów 10 lecia Lubelskiego TG

Wideorelacja z obchodów 10-lecia Lubelskiego Towarzystwa Genealogiczngo Dnia 18 stycznia 2017 r. Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne obchodziło 10-lecie istnienia. W trakcie jubileuszowego spotkania wygłoszono trzy wykłady: 1. Agnieszka Konstankiewicz, „Archiwa rodzinne w badaniach genealogicznych”. 2.Dominik Szulc, „Realia badań prowadzonych w archiwach litewskich, białoruskich i ukraińskich”. 3.Dariusz Wolanin, „Kilka refleksji na temat poszukiwania przodków”.

Spotkanie Jubileuszowe Lubelskiego TG

Członkowie Lubelskiego TG w filii nr 38 MBP w Lublinie

W piątek, 6 listopada, w Filii nr 38 odbyły się warsztaty genealogiczne dla seniorów, które poprowadzili członkowie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego: pani Krystyna Krzyżanowska, pan Mariusz Ausz oraz pan Piotr Glądała. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, w jaki sposób rozpocząć tworzenie drzewa genealogicznego oraz gdzie szukać dokumentów o członkach swojej rodziny. Prowadzący zachęcali nie tylko do zbierania… Czytaj dalej »

O warsztatach genealogicznych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Kolejne, czwarte spotkanie z czytelnikami bibliotek miejskich zainteresowanych poszukiwaniem swoich przodków odbyło się 16 września br w Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Kolejne, czwarte spotkanie z czytelnikami bibliotek miejskich zainteresowanych poszukiwaniem swoich przodków odbyło się 16 września br w Filii nr 28 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w… Czytaj dalej »

„Znajdź zwoje korzenie…” czyli spotkanie z genealogiem.

Czym jest genealogia, dlaczego warto dbać o swoje zdjęcia i dokumenty i jak przy wykorzystaniu internetu stworzyć rodzinne drzewo genealogiczne? To tematy poruszane podczas spotkania z Piotrem Glądałą – genealogiem, historykiem, założycielem Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.   Spotkanie było bardzo ciekawe i interaktywne. Prowadzący angażował uczestników i chętnie odpowiadał na ich pytania. Dotyczyły sposobu odszukiwania dokumentów… Czytaj dalej »

Inauguracja ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne” w Archiwum Państwowym w Lublinie

W dniu 25 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie odbyło się spotkanie inaugurujące lubelską edycję ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”. Spotkanie otworzył Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, wystąpieniem zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy archiwistami”. Gościem specjalnym był zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który opowiedział o genezie projektu „Archiwa Rodzinne”. Następie Agnieszka Konstankiewicz przedstawiła ideę… Czytaj dalej »

Wykład Piotra Rachwała pt. Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach parafialnych Lubelszczyzny.

Wernisaż wystawy “Lubelskie Genealogie”

16 września 2013 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbył się wernisaż wystawy “Lubelskie Genealogie” przygotowanej przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne. Członkowie i sympatycy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego zaprezentowali w formie graficznej i słownej wyniki swoich – często wieloletnich – badań nad dziejami przodków. Są to m.in. drzewa genealogiczne i tablice ascendentów sięgające nawet do XV-XVIII w., wykaz przodków… Czytaj dalej »

Zaproszenie na wystawę „Lubelskie Genealogie”

Wykład Dominika Szulca pt. „Szulcowie – od Legnicy do Kraśnika. Daleka droga pruskich sukienników sprzed 200 lat”.

Lubelskie  Towarzystwo Genealogiczne serdecznie zaprasza na spotkanie w dniu 10 marca 2013 (niedziela)  o godz. 16.00 Miejsce: FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ul. Dolna 3-go Maja 8/2 20-079 Lublin Prezes LTG Dominik Szulc przedstawi zreferuje temat, połączony z prezentacja slajdów Szulcowie – od Legnicy do Kraśnika. Daleka droga pruskich sukienników sprzed 200 lat

Członkowie Lubelskiego TG z wykładem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wykład Marioli Tymochowicz pt. „Obrzędy rodzinne na terenie woj.lubelskiego w pierwszej połowie XX w.”

Zaproszenie na spotkanie członków i sympatyków Lubelskiego TG połączone z wykładem dr Marioli Tymochowicz   18 XI 2012, godz. 16.30 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 8/2   Dr Mariola Tymochowicz (Instytut Kulturoznawstwa UMCS) Obrzędy rodzinne na terenie woj. lubelskiego w pierwszej połowie XX w. (prezentacja multimedialna)

Seminarium pt. „Żółkiewscy i ich genealogia”

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza na seminarium pt. „ Żółkiewscy i ich genealogia”   8 XI 2012 (czwartek), godz. 14.00 Instytut Historii UMCS Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin 301   Żółkiewscy i ich genealogia   Mgr Dominik Szulc (LTG/Instytut Historii UMCS), 10 min. (komunikat) Jan Dłuto ze Słupi herbu Syrokomla (przed 1379? – po 1412)… Czytaj dalej »

Spotkanie pt. Metryki-archeologia-nowoczesne technologie

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza na spotkanie: 14 X 2012 (niedziela), godz. 16.00 FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Lublin, ul. Dolna 3-go Maja 8/2 (II. piętro)   Metryki-archeologia-nowoczesne technologie   Dr inż. Dariusz Kowalski (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej) Przykłady zastosowań techniki georadarowej w badaniach technicznych i archeologicznych (prezentacja multimedialna)   Mgr Dominik Szulc (LTG/Instytut Historii UMCS) Zastosowanie… Czytaj dalej »

Spotkanie tematyczne pn. Jan Heweliusz. Nie tylko uczony-astronom.

Zapraszamy na czerwcowe spotkanie Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne serdecznie zaprasza na swoje najbliższe spotkanie, które odbędzie się 16 czerwca br. (sobota) o godz. 16.00. Miejsce: FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ul. Dolna 3-go Maja 8/2 20-079 Lublin Tym razem Naszym Gościem będzie dr inż. Małgorzata Ciosmak (Politechnika Lubelska), która wygłosi referat połączony z prezentacja multimedialna pt. Jan Heweliusz.… Czytaj dalej »

Spotkanie z Panem Igorem Strojeckim

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne serdecznie zaprasza na swoje najbliższe spotkanie, które odbędzie się 26 V br. (sobota) o godz. 17.00. Miejsce: FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ ul. Dolna 3-go Maja 8/2 20-079 Lublin   Tym razem swoją obecnością zaszczyci Nas Gość z Warszawy Pan Igor Strojecki (Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne) który wygłosi referat wzbogacony prezentacją multimedialną zatytułowaną Julian Ochorowicz… Czytaj dalej »

Spotkanie promocyjne tomu 3go Rocznika Lubelskiego TG

Zaproszenie Spotkanie promocyjne Tomu III. Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego   ***   Program   Dr Mariusz Ausz (członek Zarządu Lubelskiego TG/Instytut Historii UMCS) Przywitanie Gości i uroczyste otwarcie spotkania   Słowo wstępne Dyrekcji Instytutu Historii UMCS   Dr Marcin Gadocha (IH Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie) Przyjacielska komplanacja jako forma rozwiązywania sporów majątkowych na… Czytaj dalej »

Spotkanie z Łukaszem Bajdą

Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z Łukaszem Bajdą, członkiem Lubelskiego TG, autorem książki   Balowie. Z bieszczadzkich lasów na salony Krakowa i Lwowa   Spotkanie odbędzie się 1 XII o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS

Warsztaty genealogiczne w ramach projektu „Pamiątki przeszłości” w filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie

Filia nr 35 przy współpracy Joanny Rząd z Fundacji Rozwiń Skrzydła dla uczczenia Święta Niepodległości zorganizowała cykl spotkań w ramach projektu „Pamiątki przeszłości”. Pan Piotr Glądała – założyciel i pierwszy prezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego tłumaczył przedszkolakom z Przedszkola „Ziarenko”, jak zbudować pierwsze drzewo genealogiczne. Pokłosiem cyklu spotkań będzie – planowana na grudzień – wystawa przedszkolnych… Czytaj dalej »

Spotkanie z Panem Marcinem Zamoyskim

Członkowie i sympatycy Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego mieli zaszczyt uczestniczyć  w spotkaniu z Prezydentem Zamościa Panem Marcinem Zamoyskim. Spotkanie odbyło się dnia 10 maja 2009 o godzinie 15.00 w studiu im. Zbigniewa Stępki Polskiego Radia Lublin. Obok Pana Prezydenta, kolejnym znamienitym gościem był profesor Pan Ryszard Szczygieł, prorektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, wybitny regionalista i znawca… Czytaj dalej »

Spotkanie z cyklu „Ciekawi ludzie w naszej szkole” – 2009 ZS w Cycowie

W ramach cyklu spotkań „Ciekawi ludzie w naszej szkole” w dniu 17 stycznia 2009 gościli w ZS w Cycowie członkowie Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego: p. Piotr Glądała i Rafał Duszyca. Panowie wygłosili ciekawą prelekcję na temat genealogii czyli nauki o przodkach i stopniach pokrewieństwa rodzinnego. Goście zachęcili młodzież szkolną do poszukiwania swoich przodków. Przy okazji ich wizyty został ogłoszony konkurs na drzewo genealogiczne swojej rodziny. W ramach… Czytaj dalej »