Szlaki – Spotkania z przeszłością

Szlak Powstania Styczniowego – „Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864)

Szlak Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) – stanowi – przede wszystkim – zarówno doskonałe przypomnienie jak i nowatorską, śmiałą próbę przybliżenia historycznych, poszczególnych postaci Powstańców Styczniowych – jak i rekonstrukcji wydarzeń związanych z największym i najdłużej trwającym – niepodległościowym zrywem Polaków.

Szlak Powstania Styczniowego – “Równość, Wolność, Niepodległość” – (1863-1864) zawiera w sobie i zarazem realizuje – szereg autorskich, nowych, interdyscyplinarnych działań genealogicznych i historycznych, inicjatyw krajoznawczych, przewodnickich i turystycznych takich jak np: okolicznościowe odczyty, prace naukowe i referaty, specjalistyczne spacery tematyczne, wycieczki szkolne, przejścia piesze oraz turystyczne rajdy krajoznawcze.

Więcej informacji na stronie – LINK.

“Paramilitarny Szlak Lubelskich Bunkrów”

“Paramilitarny szlak lubelskich bunkrów” – to świetna okazja do zaskakującego spotkania z historią. Nigdy przecież nie wiemy, co możemy dziś spotkać za najbliższym rogiem budynku czy ulicy. Może to być na przykład niemiecki bunkier sprzed ponad 75 lat…który spogląda na Nas jeszcze oczyma II Wojny Światowej.

„Paramilitarny szlak lubelskich bunkrów” – to autorska opowieść – której „szeroko rozpostarta panorama wydarzeń historycznych” – niczym zanurzona w historii – biało-czerwona, filmowa klisza – rozpina się szczególnie między rokiem: 1939 a 1944. Treść tej historycznej narracji – związana jest z takimi wydarzeniami jak: obrona Lublina: we wrześniu 1939 i w lipcu 1944 roku (w tym z drogą ostatniego transportu ewakuacyjnego z KL Lublin „Majdanek”), z historią dawnych i obecnych dzielnic Miasta Lublina, z koleją nadwiślańską i historią Dworca Głównego PKP, a przede wszystkim ze zbrojnymi organizacjami niepodległościowymi, takimi jak, np.: Narodowa Organizacja Wojskowa (NOW), Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), Komenda Obrońców Polski (KOP) i Armia Krajowa (AK) i postaciami lubelskich bohaterów, harcerzy i obrońców Miasta Lublina – takich jak, np.: Stefan Pakulski (grupa Przysposobienia Wojskowego), Władysław Sławomir Jurgo, ps. „Sławek” (harcerz, NOW i AK), Zdzisław Podkowa (harcerz, grupa Przysposobienia Wojskowego, ZWZ), Grażyna Chrostowska (harcerstwo i KOP) i inni.

Więcej informacji na stronie – LINK.

„Krwawe dzielnice oporu i zemsty”. Część 1: Początek. Dziesiąta i Kośminek

Fascynująca historia XX wieku – choć powstaje na naszych oczach – to wciąż pozostaje nieznana i zapomniana. Do tej pory historykom i różnym badaczom nie udało się odkryć wszystkich tajemnic – zarówno II wojny światowej jak i miasta Lublina. Krajoznawca,  genealog i przewodnik – Adam Podkowa – odkrywa tajemnice i sekrety historii miasta.

Już od początku wojny aż do jej końca dzielnice: Dziesiąta i Kośminek – były znakiem sprzeciwu wobec okupanta i miejscem aktywnych działań ze strony Ruchu Oporu. Na terenie dzielnic i w ich okolicach – działały takie organizacje jak: wydzielone oddziały i pododdziały szkolnych „Grup Przysposobienia Wojskowego”, „Związek Walki Zbrojnej” (ZWZ), „Narodowa Organizacja Wojskowa” (NOW), „Komenda Obrońców Polski” (KOP), Armia Krajowa (AK) i inne.

Symbolem dzielnic – są jej bohaterowie – w tym – lubelscy kolejarze – o których będzie mowa na spacerze, który – ukazuje istotne wydarzenia, mało znane a interesujące fakty i nieznane informacje – podnosi i promuje wartości patriotyczne, historyczne i krajoznawcze.

Spacer – przypomina prawdę historyczną o dzielnicy i walkach o Lublin, zwłaszcza epizod walki o wiadukt kolejowy w 1939 roku. Niniejsza opowieść jest oparta o bezpośrednie relacje kombatantów, m. in: Ppłk WP – w stanie spoczynku – śp Mariana Pawełczaka, ps. “Morwa” – “Zaporczyka” – adiutanta cc mjra Hieronima Dekutowskiego, ps. “Zapora” oraz – por. WP – w stanie spoczynku – żołnierza ZWZ-AK – “Piłsudczyka RP” – Bolesława Grzegorczyka, ps. “Jabłuszko”.

Więcej informacji na stronie – LINK

„Z miłości do latania” – powstanie i rozwój – „Portu Lotniczego Lublin S.A.” – w Świdniku

Pomiędzy rokiem: 2012-2014 – „Perła Lubelszczyzny” – czyli nowo erygowany – “Port Lotniczy Lublin S.A.” – w Świdniku – był najbardziej dynamicznie i najszybciej rozwijającym się zakładem pracy – nie tylko w regionie, ale i w Polsce.

Kandydaci i chętni do pracy na lotnisku – niczym prawdziwi, odważni – “westmani z dzikiego zachodu” – pragnąc odkryć nowe światy” – jak by napisał – Afred Lord Tennyson – i przeżyć swoją jedną i jedyną – tak niepowtarzalną – „życiowa przygodę” – chcieli również – jak pisał poeta-wizjoner – Walter “Walt” Witman – ” krzyknąć  ponad dachami świata” – i koniecznie – „dopisać do tej historii swój wers” – więc aby podjąć tę pionierską, odpowiedzialną i trudną pracę – zostawiali swoje dotychczasowe rozmaite zajęcia – podejmując trudne wyzwanie – wielomiesięcznego i żmudnego przygotowania do/i – procesu rekrutacji a później – mozolny trud serii – „idących z automatu” – szeregu nowych, równie trudnych, specjalistycznych szkoleń.

Mecenat nad rozwojem nowego portu lotniczego i nadzór nad interdyscyplinarnymi szkoleniami – objęli doświadczeni i utytułowani – wybitni specjaliści z różnych dziedzin bezpieczeństwa i lotnictwa.

Podczas tej niezwykłej, sentymentalnej podróży, która podczas spaceru – będzie zarazem – „próbą przywołania” – jak również próbą wiernej rekonstrukcji – szeregu różnorodnych faktów i prawdziwych zdarzeń – głównie z okresu dynamicznego powstawania i ekstrapolacji – „Portu Lotniczego Lublin S.A.”– w Świdniku – w latach: 2012-2014 – poruszone zostaną wszystkie szczegóły oraz całokształt tematów i zagadnień – związanych ze świdnickim Aerodromem i jego historią. Ten autorski, specjalistyczny spacer – ma również za zadanie – ukazać istotne wydarzenia, mało znane a interesujące fakty i przybliżyć nieznane informacje.

Więcej informacji na stronie – LINK.

Narodziny zła, czyli jak powstało „dzisiaj”

„Majdanek” – niemiecki, nazistowski, jeniecki i koncentracyjny obóz Waffen-SS – „Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin” („Konzentrationslager der Waffen-SS – KL Lublin”) – w tle Republiki Weimarskiej i władzy hitlerowskiej – Trzeciej Tysiącletniej Rzeszy Wielkoniemieckiej.

To będzie niezwykła podróż do odległej przeszłości, która pozostawiła tak trwałe ślady tego „krwawego stygmatu”, że są one widoczne aż do dzisiaj. Treść tej autorskiej, historycznej, przyczynowo-skutkowej – retrospekcji – to – konfrontujące nas z czasem, odważne i śmiałe spojrzenie w przeszłość, głównie pomiędzy lata: 1914-1934 oraz 1934-1945 – związane z istotnymi i zwrotnymi momentami w historii. Ukazują one – po I Wojnie Światowej – w tle przemian współczesnej epoki, Republiki Weimarskiej i – Trzeciej Tysiącletniej Rzeszy Wielkoniemieckiej – „Majdanek” – funkcjonujący jako obóz – Waffen-SS – najpierw jeniecki – pod niemiecką nazwą: „Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin” – a następnie jako obóz koncentracyjny: „Konzentrationslager der Waffen-SS – KL Lublin”.

Więcej informacji na stronie – LINK

„Moim honorem jest wierność” – mroczna opowieść o SS

„SS-mani” – utworzeni na wzór średniowiecznych zakonów rycerskich – jako – „czarny zakon” – pełniąc rolę spartan i rzymskich pretorian – z początku mieli chronić prominentnych działaczy nazistowskich a później – podbijać świat – głosząc prawdę i uniwersalność germańskich mitów – niosąc w świat – „nazistowskie ewangelie” – jako nową doktrynę wyższości aryjskiej rasy.

Niczym – w biblijnym micie – o „Kainie i Ablu” – po krwawej – „Nocy długich noży” (niem. „Nacht der Langer Messer”) i wymordowaniu dowódców – „brunatnej siły” – bratniej, paramilitarnej – partyjnej organizacji – „SA” (niem. Sturmabteilungen der NSDAP) – osiągając gwarantowaną – dekretem samego – Wodza –Führera – samodzielność w strukturach partii NSDAP – „SS-mani” – wkroczyli na drogę mroku – mordu i śmierci – już na zawsze i nieodwracalnie – dopełniając swego przeznaczenia.

Tu – w Lublinie – Wyższy dowódca SS i Policji – Austriak z Triestu – SS-Gruppenführer – Odilo Lotario Globocnik – stał się bezwzględnym – „Zarządcą do spraw śmierci”. W jego ślady poszli wszyscy – komendanci obozu koncentracyjnego – KL Lublin „Majdanek” – prominentni i wpływowi członkowie NSDAP oraz licznych organizacji paramilitarnych i tajnych organizacji SS – którzy – także stali się zbrodniarzami wojennymi.

SS – pod koniec wojny – było najlepiej uzbrojoną, najbogatszą i najbardziej tajną – paramilitarną organizacją świata – która – popełniając liczne zbrodnie na wszystkich frontach – nigdy nie skapitulowała i nie złożyła broni. Tajne organizacje takie jak: „Wilkołak” albo „Zbrojny Wilk”, „OdeSSa” czy „Pająk” – otoczone mrokiem grozy i tajemniczości – siały postrach jeszcze długo po zakończeniu działań wojennych.

Więcej informacji na stronie – LINK.

„Krwawy skarb” Maxa Heiligera

Obozy koncentracyjne – były nie tylko miejscem – “właściwej resocjalizacji” i uśmiercania setek tysięcy ludzi. W nazistowskim państwie – przynosiły ogromne dochody – „Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy” (niem. RSHA – R. T.E. Heydrich) i SS-WVHA (O. Pohl) czy – Deutsche Reichsbank – Bankowi Centralnemu Rzeszy – (H. Schacht, W. E. Funk) a także licznym oprawcom okradającym swoje ofiary.

Jednym z nich był – „czarny zakon Himmlera” – największa bojowa siła Wehrmachtu – paramilitarnej, zbrojnej organizacji NSDAP – olbrzymiej i samodzielnej, nazistowskiej organizacji „SS” – liczącej pod koniec wojny – ponad milion – zgrupowanych w 40-tu elitarnych dywizjach – „Waffen-SS” – zaprawionych w bojach, najbardziej oddanych, fanatycznych, najlepiej uzbrojonych i wyposażonych żołnierzy na świecie.

“Główny księgowy zbrodni” – szef – „Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego-SS” (niem. SS-WVHA) – SS-Obergruppenführer – Oswald Pohl – był niezadowolony – kiedy – nie przynosząc żadnego dochodu Rzeszy – przedwcześnie w transporcie lub w obozie – ginął – nowo osadzony więzień. Ostatecznie ogromne kwoty z tego procederu – wpływały na konto tajemniczego Maxa Heiligera. Kim był ten człowiek? Jak funkcjonował system, który ze śmierci uczynił tak dochodowe źródło?

Więcej informacji na stronie – LINK

„Pamięci szepty niezwykłe” – Stare Miasto w Lublinie okiem przewodnika i krajoznawcy

To tutaj – na Starym Mieście w Lublinie – niczym w mitycznej Atlantydzie – przecinają się liczne lubelskie szlaki, zapomniane historie i opowieści.

To tu – na Starym Mieście – niczym na tajemniczej wyspie Thule – gdzie uwagę przykuwa nieuchwytny czar nastroju i nagła magia chwili – znajduje się bogaty wachlarz elegancji, postaci i stylu, a także – wielobarwna paleta różnorodnych zabytków.

To tutaj – zaczynały i kończyły się losy wielu lubelskich bohaterów:

To tutaj – wciąż bijące serce historii – każe Nam w zadumie – na chwilę zatrzymać swój oddech i zobaczyć ciekawy kadr z przeszłości – posłuchać o życiu – „młodych gniewnych” – ostatnich obrońców Lublina, wiernych Ojczyźnie – Żołnierzy ZWZ, NOW i AK: harcerza i męczennika – Zdzisława Podkowy i nieustraszonego – kawalera Orderu Virtuti Militari – Władysława Sławomira Mariana Jurgo, ps. “Sławek”.

Tu tutaj – gdzie tak silnie odczuwana jest obecność niemego echa przeszłości – mówi się o “nieobecnych”. To tutaj – różnorodne artefakty i opowieści – przemawiają za tymi, których już nie ma.

To tu – na Starym Mieście w Lublinie – słychać niemy krzyk historii i – “Pamięci szepty niezwykłe”.

Więcej informacji na stronie – LINK

II Wojna Światowa – „Nazistowski czas zagłady”

Niemiecki, nazistowski, jeniecki i koncentracyjny, obóz zagłady – Waffen-SS: „Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin” („Konzentrationslager der Waffen-SS – KL Lublin”) – w kontekście „Generalnego Planu Wschodniego”, niemieckiej, eugenicznej segregacji i polityki rasowej (niem. Rasserwahnn) – władzy Generalnego Gubernatorstwa, i nazistowskiego planu: „Ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie”.

Działalność Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) oraz Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS (SS-WVHA). Służby i załogi obozowe powszechnie znane jako tzw.: „Oddziały Trupiej Główki” (niem. SS-TV) – w kontekście działalności KL Lublin „Majdanek”. Działalność – „wyższych służb bezpieczeństwa-SS” i „policji bezpieczeństwa” (niem. SS-Siherheistdienst und Sicherheistpolizei): SD, Gestapo i policji kryminalnej (Kripo) – w dystrykcie lubelskim, Lublinie i na terenie obozu – KGL/KL/FKL – Lublin „Majdanek”.

„Lejt motywem” – tego historycznego, tematycznego, specjalistycznego spaceru – jest przede wszystkim – zapoznanie z erygowaniem i przyczynami powstania, topografią, specyfiką, strukturą, przeznaczeniem i historią – niemieckiego, nazistowskiego, jenieckiego i koncentracyjnego obozu zagłady militarnej niemieckiej, nazistowskiej formacji – Waffen-SS – funkcjonującego początkowo pod oryginalną, niemiecką nazwą: „Kriegsgefangenenlager der Waffen-SS Lublin” a następnie jako: – „Konzentrationslager der Waffen-SS – KL Lublin”. Spacer – będzie próbą wprowadzenia w przyczyny powstania, genealogię, różnorodną historię i szeroką tematykę działalności niemieckich, nazistowskich obozów – a w szczególności tych – związanych z niemieckimi, ludobójczymi akcjami specjalnymi. Poruszone zostaną także zagadnienia: „determinizmu zła” – czyli – dalekosiężnego i złowieszczego wpływu – działalności Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) oraz Głównego Urzędu Gospodarki i Administracji SS (SS-WVHA) – w tym: metod eksterminacji bezpośredniej i pośredniej, eksperymentów pseudo-medycznych oraz ludobójczych, nazistowskich akcji – na dystrykt lubelski, Lublin i obóz koncentracyjny w Lublinie – KGL/KL/FKL – Lublin „Majdanek”.

Więcej informacji na stronie – LINK