Bochotnica gm. Kazimierz Dolny, pomnik ku czci zamordowanych w dniach 18 i 24 listopada 1942.

przez | 19 maja 2019

Na wieczną pamiątkę męczennikom zamordowanym w dniach 18-24 XI 1942 przez barbarzyńców hitlerowskich. Mieszkańcy Bochotnicy.

Zamordowani w dniu 18.11.1942

Cieślak Ja. L.51

Chojecki P. l.77

Dubczak W. l.68

Fajbuś S. l.17

Gałgan J. l.48

Gałgan J. l. 32

Grzegorczyk W. l.39

Głos M. l.60

Giza S. l.45

Jakóbczyk J. l.52

Kusyk K. l.25

Oziemkowski J. l.47

Rabiński A. l.51

Rabiński J. l.40

Skocz W. l.51

Skoczowa A. l.76

Szymczyk A. l.23

Syroka F. l.64

Ścibior M. l.65

Witkowski W. l.49

Złotocha J. l.39

Rzeźnik J. l.49

Zamordowani w dniu 24.11.1942

Grzegorczyk S. l.54

Grzegorczyk J.l.48

Grzegorczyk J. l.23

Grzegorczyk F. l.21

Grzegorczyk J. l.19

Grzegorczyk S. l.17

Grzegorczyk W. l.15

Taracha E. l.28

Taracha Z. l.25

Taracha K l.6

Taracha W. 3 miesiące

Sobolewski J. l.28