Wierzba gm. Stary Zamość, pomnik upamiętniający zamordowanych w 1943 mieszkańców wsi.

przez | 17 maja 2019
Wierzba pomnik ofiar pacyfikacji

Wymordowanym przez hitlerowców w czasie pacyfikacji w dniu 4.7.1943r.

Mieszkańcom wsi Wierzba

Antoszek Władysław

Burcon Michał

Burcon Bogdan

Chojna Jan

Czuwała Józef

Czuwała Jan

Domina Władysław

Denkiewicz Andrzej

Dusznik Jan

Denkiewicz  Jan

Denkiewicz Eugeniusz

Dusznik Piotr

Malaga Stanisław

Maziarczyk Jan

Maziarczyk Józef

Mazurek Stanisław

Malaga Alojzy

Molas Antoni

Molas Waleria

Pieczykolan Bogusław

Staroń Jan

Ulanowski Adolf

Ulanowski Jan

Ulanowska Katarzyna

Ulanowski Władysław

Ulanowski Bogusław

Ulanowski Czesław

Ulanowska Katarzyna

Ulanowski Zdzisław

Składa Hołd Społeczeństwo Zamojszczyzny w 1962r.