Kazimierz Dolny, pomnik ku czci pomordowanych w latach 1939-1945 oraz ofiarom Krwawej Środy.

przez | 19 maja 2019

Zginęli

Kampania Wrześniowa 1939

Bulzacki Antoni l.27;Berens Zdzisław l.28; Dudziński Stanisław l.27; Górecki Henryk l.28; Kołodyński Stanisław l.27; Kecik Stanisław l.22; Kuzioła Franciszek l.22; Sosik Piotr l.22. Szmaus Edward l.24; Szychowski Antoni l.22; Ulanowski Stefan l.21; Wicha Franciszek l.21; Wójcik Józef l.30; Sowiński Julian l.22; Pruszyński Ewerest l.30; Bucharska Bronisława l.58; Dunia Władysław l.34.

Egzekucja

Czuba Jan l.18; Dziwisz Stanisław l.21; Grasiński Antoni l.36; Dobrzański Adolf l.43; Głowinkowski Leopold l.52; Gardecki Mieczysław l.40; Pałka Lucjan l.55; Sobczak Andrzej l.65; Załuski Edmund l.45; Zawadzki Witold l.41; Zdanowski Stefan l.55; Plis Witold l.32; Hnatiuk Aleksander l.52; Ochalski Józef; Wojtalik Jan l.31; Głowacki Tadeusz l.20; Piadło Władysław l.27; Grudzień Kazimierz l.50; Kostka Bogusław l.38; Matyjaszek Franciszek l.40; Szychowski Karol l.56; Wnuk Bogdan l.19; Bigos Józef l.35; Bigos Piotr l.33; Matras Edward l.33; Matras Aleksander l.29; Grzegorczyk Tadeusz l.18; Pruszkowski Tadeusz l.52; Ołdakowski Kazimierz l.50; Mańkowski Zygmunt l.49; Plewicki Mikołaj l.70; Samcik Wacław l.19; Szymański Aleksander l.24; Ruś Jakub l.34; Pepłowski Zygmunt l.24; Sanecki Antoni l.32; Sanecki Stefan l.29; Grzybowski Józef l.18.

Akcje bojowe

Barton Jan l.30; Figlus Marian l.22; Płatek Jan l.35; Zdanowski Kazimierz l.23; Pieczyski Aleksander l.24; Kostka Stanisław l.19; Wargocki Zenon l.32; Wójcikiewicz Marian l.22; Pożyciński Bogumił l.20; Kluziak Edward l.28; Chrzanowski Władysław l.28; Wójcik Edward l.26; Nowak Józef l.24; Mazur Jan l.53; Bielec Stanisław l.25; Bielec Jan l.26; Bazyluk Władysław l.27; Nowak Władysław l.22.

Zamordowani w więzieniach i obozach

Charchuła Mieczysław l.23; Czerniak Jóżef l.30; Gamrat Władysław l.28; Kubiś Władysław l.39; Rodzik Piotr l.32; Siedliski Franciszek l.29; Śmiech Władysław l.40; Szychowski Józef l.36; Dąbrowski Jan l.15; Pisula Władysław l.21; Kowalczyk Władysław l.43; Wójcik Edward l.20; Błaszczyński Marcin l.52; Kiener Zbigniew l.30; Janicki Adam l.42; Dunia Wacław l.28; Grudzień Bolesław l.31; Grzyb Stanisław l.38; Bońkowski Stefan l.43; Dobrowolski Józef l.48; Kilian Piotr l.35; Kwasek Aleksander l.42; Pacek Edward l.40; Sobczak Henryk l.23; Furtas Aleksander l.36; Oroń Klemens l.30; Olszewski Józef l.30; Oroń Władysław l.26; Tyszkiewicz Stanisław l.24; Baranowski Kazimierz l.36; Chodkowski Stanisław l.55; Grasiński Zygmunt l.44; Jerzmanowski Stanisław l.60; Kujawski Kazimierz l.65; Nowiński Adam l.55; Pisz Leopold l.38; Sobko Edmund l.37; Sarzyński Jerzy l.20; Kozak Bogdan l.22; Księski Władysław l.38; Drzewiecki Bronisław l.27; Górmiński Stanisław l.30; Trojanowski Władysław l.32; Grzegorczyk Czesław l.26; Kowalski Jan l.61; Kurek Edward l.27; Paluch Adam l.35; Paziak Władysław l.30; Plewicki Piotr l.18; Skonieczny Józef l.16; Szymajda Stanisław l.17; Zawisza Honorata l.16; Jakubczyk Tomasz l.40; Jarosz Antoni l.28, Dunia Bronisław l.30; Eciak Stefan l.38; Oroń Aleksander l.24; Ochalski Józef l.27; Górecki Aleksander l.37; Gajtko Antoni l. 37; Kudliński Tadeusz l.35; Mróz Jan l.25; Marchocki Mieczysław l.36; Mokijewski Konstanty l.37; Ostrowski Mieczysław l.41; Trojanowski Zdzisław l.35; Jakubowski Eweryst l.17; Warysz Tadeusz l.20; Łączkowski Jan l.32; Trojanowski Tadeusz l.30; Dybalski Władysław l.31; Samiec Władysław l.31; Zieliński Jan l.32; Nowakowski Aleksander l.42; Wolna Helena l.26; Lis Hieronim l.29; Piwowarski Alojzy l.26; Janeczko Bogumił l.20; Czarnecki Jan l.35; Głowacki Roman l.32; Sawczuk Tadeusz l.21; Matras Antoni l.39; Matras Antoni l.16; Antas Stanisław l.18; Kamola Mieczysław l.28; Wojdaszka Aleksander l.28; Wojdaszka Bronisław l.30; Borowiec Mieczysław l.18; Grzegorczyk Stanisław l.28; Szczerba Wacław l.21; Wiejak Bronisław l.45; Walasek Jan l.31; Skocz Kazimierz l.20; Grzybowski Józef l.32; Gałgan Stanisław l.29; Śliwa Ignacy l.31; Lenard Władysław l.34; Szymczyk Józef l.26; Matras Stanisław l.36; Sulma Józef l.27; Ceglarski Aleksander l.28; Sosik Józef l.15; Goleń Władysław l.31; Pluta Tadeusz l.17; Dębczak Czesław l.28; Wacior Jan l.31; Nowaczek Władysław l.40; Lubkowski Feliks l.32; Oroń Jan l.20; Sobczak Aleksander l.21; Goliszek Antoni l.26; Ścibior Józef l.18; Zdanowski Jan l.34; Stelmach Jan l.32; Czerniak Aleksander l.18; Woś Paweł l.45; Kozak Stanisław l.35; Łaczkowski Józef l.35; Dębczak Stanisław l.11; Skocz Aleksander l.24; Włodek Jan l.50; Murasiewicz Tadeusz l.18.

Zginęli podczas działań 1945 r.

Kierek Władysław l.27; Szewczyk Kazimierz l.26; Ochalski Julian l.29; Małecki Stefan l.38; Janowski Henryk l.24; Kuźma Józef l.30; Kułakowski Marcin l.52; Kobiałko Józef l.32; Karkosiński Tadeusz l.22; Koziorowski Ignacy l.36; Rodzik Aleksander l.23; Piecyk Stanisław l.28; Piadłowski Bogdan l.24.

Zamordowani w Katyniu

Zdzisław Berens l.28; Władysław Dunia l.34; Franciszek Barszczewski l.38.

Żołnierze AK internowani do ZSRR

Józef Kobiałka l.28; Stefan Małecki l.26; Marcin Kołakowski l.52.

Zginęli od kul w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa PRL

Mieczysław Jeżewski l.21; Ryszard Doraczyński l.18; Mieczysław Sadurski l.28; Ryszard Sanecki l.17; Piotr Samcik l.20; Jan Wojcik l.22; Andrzej Rusek l.46; Witold Górecki l.25.