Nagrania

Ewa Bajkowska, wykład pt. „Z armii carskiej do wolnej Polski. Niezwykłe losy majora Mieczysława Basiewicza”.

https://youtu.be/mK3lidhGZ3U

Prof. Jacek Legieć, Pobór rekrutów z Królestwa Polskiego do armii carskiej w latach 1874-1914.

https://youtu.be/Ro4LGYb4Qkc

Prof. Dariusz Kupisz, Nie tylko Jan z Czarnolasu. Drogi awansów i karier Kochanowskich w XV-XVIII wieku.

Ewa Bajkowska, Promocja książki „Wierni-Opowieść rodzinna”.

Prof. Robert Lipelt, Latyfundia Lubomirskich w XVII i XVIII wieku.

Wiesława Karczewska-Grabias, Promocja książki „Przetrwać czas nieludzki…Opowieść o Zofii Kołeckiej Fugiel”

Piotr Glądała, Genealogia rodzin pochodzenia chłopskiego.

Kamil Zydlewski, Zydlewscy 1500-2017.

Dnia 19 kwietnia 2017 roku w filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie odbyło się spotkanie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. Wykład wraz z prezentacją pn. „Zydlewscy 1500-2017. Dzieje rodu a losy ojczyzny” przygotował Kamil Zydlewski. Poniżej nagranie ze spotkania.

Dr Dominik Szulc, Realia badań prowadzonych w archiwach litewskich, białoruskich i ukraińskich.

Agnieszka Konstankiewicz, Archiwa Rodzinne w badaniach genealogicznych.

Dariusz Wolanin, Kilka refleksji na temat poszukiwania przodków.