Nowy materiał na stronie projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”.

przez | 15 października 2022

Dzisiaj na stronie projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” udostępniliśmy opracowaną tabelę z wykazem spraw wnoszonych do Urzędu Gubernialnego Lubelskiego ds. Powinności Wojskowych w 1915 roku. W wykazie znajdziemy krótkie opisanie sprawy wnoszonej przez rekruta, żołnierza lub jego rodzinę. Mogą to być odwołania od decyzji urzędów powiatowych, prośby o zwolnienie ze służby, zażalenia, prośby o pomoc finansową itd.

Materiał dostępny na stronie www.poborowi.ltg.pl w dziale „Wykaz spraw”.

Fragment księgi
Fragment księgi

Serdecznie dziękuję śp. Marii Wojciechowskiej za opracowanie materiału oraz Panu Jerzemu Kuśnierzowi za przeprowadzenie niezbędnej korekty.