Konferencja WRTR pn. Nałęczów – historia i teraźniejszość.

przez | 25 czerwca 2023

W ostatni weekend czerwca odbyła się w Nałęczowie konferencja Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych pn. Nałęczów – historia i teraźniejszość. Współorganizatorami konferencji obok wymienionej wcześniej Rady byli: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa oraz Urząd Miasta Nałęczów.

W trakcie dwudniowych obrad przedstawiciele towarzystw regionalnych z województwa lubelskiego mogli wysłuchać ciekawych prelekcji na temat dziejów Nałęczowa oraz zapoznać się z działalnością nałęczowskiego muzealnictwa. Jako pierwszy wystąpił p. prof. dr hab. Robert Litwiński z UMCS prezentując temat „O przeszłości Nałęczowa – tej dalekiej i tej bliskiej”. Następnie wystąpił p. dr Dariusz Kopciowski – Wojewódzki Konserwator Zabytków – prezentując temat „Nałęczów miasto historyczne. Problematyka konserwatorska”.

Po przerwie mogliśmy wysłuchać bardzo ciekawego wystąpienia p. prof. Moniki Gabryś-Sławińskiej, która zaprezentowała Muzeum Żeromskiego. Kolejne muzeum, tym razem poświęcone Bolesławowi Prusowi, przedstawiła dr Joanna Wiśniewska. Na koniec o muzealnictwie nałęczowskim opowiedziała mgr Janina Babinicz-Witucka. Pierwszy dzień obrad zakończył występ zespołu Berberys.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od mszy świętej w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie. Następnie uczestnicy konferencji udali się z wizytą studyjną do Muzeum Bolesława Prusa. Po przerwie burmistrz Nałęczowa p. Wiesław Pardyka opowiedział o teraźniejszości i przyszłości Nałęczowa a p. Jerzy Michał Sołdek – Honorowy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa – przedstawił historię TPN.

W konferencji brał udział przedstawiciel Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego. W tym miejscu pragniemy podziękować organizatorom konferencji za duże zaangażowanie oraz wybór wybitnych specjalistów, którzy zapoznali nas z historią Nałęczowa.