Historia dzielnic miasta Lublin

Publikacje wydane w ramach projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta” realizowanego przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Lubelskim Towarzystwem Genealogicznym. Projekt realizowany przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Abramowice, Głusk, Dominów

Spis treści:

 • Środowisko przyrodnicze (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Archeologia o początkach Abramowic (R. Niedźwiadek)
 • Abramowice XIV – pocz. XVII w. (J. Chachaj, D. Szulc)
 • Abramowice od I poł. XVII do końca XVIII w. (W. Bondyra)
 • Parafia w Abramowicach w XVIII wieku (A. Hamryszczak)
 • Remont plebanii przy ul. Głuskiej w Lublinie (D. Kopciowski)
 • Abramowice w XX w. (E. Rzeczkowska)
 • Herb Głuska w Albumie Heroldii Królestwa Polskiego (H. Seroka)

 

Bronowice

Spis treści:

 • Bronowice i Piaski. Środowisko przyrodnicze (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Odkrycia archeologiczne na obszarze Bronowic (R. Niedźwiadek)
 • Bronowice od XIV do pocz. XVII wieku (A. Sochacka, J. Chachaj)
 • Bronowice i Piaski w XVII-XVIII wieku (K. Jakimowicz)
 • Od podmiejskiej wsi do przemysłowej dzielnicy miasta– Bronowice w XIX wieku (M. Stasiak)
 • Piaski i zespół dworca kolejowego (H. Mącik)
 • Kościół św. Michała Archanioła na Bronowicach (H. Mącik)
 • Kosciół św. Teresy (H. Mącik)
 • Kośminek (J. Chachaj)
 • Bronowice w XX w.ieku (E. Rzeczkowska)

Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Czwartek

Spis treści:

 • Środowisko przyrodnicze Kalinowszczyzny i Ponikwody (P. Mroczek, J. Rodzoś)
 • O średniowiecznym Czwartku, Kalinowszczyźnie i Ponikwodzie (R. Niedźwiadek)
 • Czwartek, Ponikwoda, Podzamcze i Słomiany Rynek do początków XVII wieku (J. Chachaj)
 • Kościół św. Mikołaja na Czwartku w XVI i początkach XVII wieku oraz jego kontekst urbanistyczny (H. Mącik)
 • Podzamcze, Słomiany Rynek, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i Czwartek w XVII i XVIII wieku (K. Jakimowicz)
 • Kalinowszczyzna, Podzamcze i Czwartek w XX wieku (E. Rzeczkowska)
 • Wielka Bożnica/Wielka Synagoga (K. Mucha)
 • Bocznica do młyna braci Krausse (K. Nieścioruk)

Dziesiąta

Spis treści:

 • Dziesiąta i Kośminek. Środowisko przyrodnicze(J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Dzieje Dziesiątej w świetle odkryć archeologicznych (R. Niedźwiadek)
 • Dziesiąta do początku XVII wieku (A. Sochacka, J. Chachaj)
 • Dziesiąta i Kośminek w XX w. (E. Rzeczkowska)
 • Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa (H. Mącik)
 • Wieś i dzielnica Dziesiąta w okresie II Rzeczypospolitejoraz II wojny światowej (P. Wrona)

Czechów, Wieniawa

Spis treści:

 • Środowisko przyrodnicze (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Archeologia Czechowa (J. Tkaczyk)
 • Czechów od XIV do pocz. XVII wieku (J. Chachaj, A. Sochacka)
 • Czechów, Czechówka i Wieniawa w XVII-XVIII w. (K. Jakimowicz)
 • Czechów w XX wieku (E. Rzeczkowska)
 • Osiedle TOR (M. Domagała)
 • Lubelska Dzielnica Uniwersytecka (I. Pastuszko)

Sławin i Sławinek

Spis treści:

 • Środowisko pryzrodnicze Sławina i Sławinka (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Dzielnice Sławin, Sławinek i Szerokie w badaniach archeologicznych (R. Niedźwiadek)
 • Sławin i Wola Sławińska do pocz. XVII wieku (J. Chachaj)
 • Sławin i Wola Sławińska w XVIII wieku (K. Jakimowicz)
 • Sławin i Sławinek w XX wieku (E. Rzeczkowska)

Tatary, Hajdów, Zadębie

Spis treści:

 • Hajdów z Zadębiem i Tatary (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Północno-wschodnie dzielnice Lublina w badaniach archeologicznych(R. Niedźwiadek)
 • Tatary i Hajdów do pocz. XVII wieku (J. Chachaj)
 • Hajdów, Zadębie i Tatary w XVII-XVIII wieku (K. Jakimowicz)
 • Hajdów-Zadębie i Tatary w XX wieku (E. Rzeczkowska)
 • Budynki Fabryki Samochodów Ciężarowych (H. Mącik)

Rury i Czuby

Spis treści:

 • Środowisko przyrodnicze (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Archeologia o dziejach Rur (R. Niedźwiadek)
 • Rury w XVI-XVIII wieku (J. Chachaj, K. Jakimowicz)
 • Szpital Św. Ducha w Lublinie (D. Prucnal)
 • Rury w XX wieku (E. Rzeczkowska)

Zemborzyce

Spis treści:

 • Środowisko przyrodnicze (J. Rodzoś, P. Mroczek)
 • Najdawniejsze dzieje Zemborzyc (R. Niedźwiadek)
 • Zemborzyce w XIV-XVIII w. (J. Chachaj, K. Jakimowicz, D. Szulc)
 • Parafia w Zemborzycach w XVIII-XIX w. i zemborzyckie kościoły(A. Hamryszczak, H. Mącik)
 • Zemborzyce w XIX w. (H. Mącik)
 • Zespół dworu w Zemborzycach w XIX-XX w. (H. Mącik)