Inauguracja ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne” w Archiwum Państwowym w Lublinie

przez | 25 lutego 2014

W dniu 25 lutego 2014 roku w sali konferencyjnej Archiwum Państwowego w Lublinie odbyło się spotkanie inaugurujące lubelską edycję ogólnopolskiej akcji „Archiwa Rodzinne”. Spotkanie otworzył Dyrektor Archiwum dr Piotr Dymmel, wystąpieniem zatytułowanym „Wszyscy jesteśmy archiwistami”. Gościem specjalnym był zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który opowiedział o genezie projektu „Archiwa Rodzinne”. Następie Agnieszka Konstankiewicz przedstawiła ideę i program akcji w lubelskim Archiwum. Jako główni prelegenci wystąpili Marek Łoś i Piotr Glądała. Pierwszy z zaproszonych gości przedstawił problemy towarzyszące gromadzeniu rodzinnych archiwaliów, natomiast drugi opowiedział o swojej pasji genealogicznej. Wystąpieniom towarzyszyła ekspozycja oryginalnych dokumentów, pochodzących z zespołu archiwalnego nr 80 – Archiwum Łosiów, przechowywanego w lubelskim Archiwum (przekazanego przez rodzinę Łosiów jako depozyt) oraz z archiwum domowego Piotra Glądały.

Za stroną: Archiwum Państwowe w Lublinie