Kraśnik, pomnik upamiętniający żołnierzy 24 Pułku Ułanów im. hetmana St. Żółkiewskiego.

przez | 16 maja 2019
Kraśnik Ułani 24 Pułku

Ku wiecznej pamięci żołnierzy 24 Pułku Ułanów Im. Hetmana St. Żółkiewskiego poległych na polu chwały w walce o wolność  ojczyzny na pobojowiskach Polski Francji Belgii Holandii i Niemiec

Uł. A. Andrzejak; Uł. T. Bartycha; Uł. K. Besztak; Uł. L. Biały; Kpr. J. Błaszczak; Wachm. H. Boryłło; St. Uł. W. Brychcy; Uł. J. Chapuła K.W.; St.Uł J. Czyżewski; St.Uł. H. Czochara; St.Uł. Al. Czerniewski; Por. St. Chyba; Uł. W. Chruścicki; Uł. R. Chreszcz; Uł. J. Chmielowiecki; Kpr. Wł. Czekirda K.W.; Uł. J. Bembiński; Uł. F. Duda; Uł. K. Duda; Ul. L. Dakowski; Kpr. J. Dejzek; Kpr. J. Dzilchciarz V.M;  St.Uł. St. Florczak; St.Uł. St. Fracek; Uł. Wł. Górniak; Uł. I. Górniak; Por. Z. Bukraba; Kpr. Wł. Ganko; Kpr. W. Gusciera;  Uł. M. Graczyk; Uł. H. Gajda; Uł. G. Goldstamb; Uł. A. Gąska; St.Uł. Wł. Goreczny K.W; Ppor.  A. Godowski K.W; Rtm. Z. Hemphl V.M; Kpr. St. Hobsche; Uł. St. Jabłoński V.M; Ppłk. J. Kański V.M.3 K.W; Ppor. St. Kamiński; Ppor. R. Kuźnik; Ppor. Zb. Kretkowski; Plut. P. Krzeczek; Plut. F. Klack; Kpr. Wł.Kuchniak; Kpr. J. Karski; Kpr. Z. Kubaś; Kpr. J. Korbel; Kpr. J. Krzeczak; St.Uł. W. Kolenda; St.Uł. W. Kasperek; St.Uł. J. Karabin; St.Uł  E. Korytowski; St.Uł. K.Koneczny; St.Uł. St. Krasuski; Uł. W. Kołodziejczyk; Uł. Z. Karasiewicz; Uł. St. Król K.W.; Uł. F. Krasowski; Uł. J. Kotwica;  Rtm. K. Kozłowski;  Kpr. Z. Łoboda; Kpr. J. Lis; Uł. I. Loj; Uł. T. Leśniederski; Uł. T. Łucyk; Uł. J. Łoziński;  Kpr. Wł. Mydel; Kpr. L. Mrówka; St.Uł. A. Matysiak; St.Uł. B. Maj; St.Uł. Al. Mazur; Plut. E. Morchonowicz K.W; Uł. R. Mucha; Uł. T. Mazurek K.W; Uł. R. Mitrus K.W; Uł. Wł. Niećko; Uł. E. Narlech; St.Uł. St. Nowak; Plut. St. Niewęgłowski; Plut. J. Olejniczak; Plut. H. Oleksowicz; Uł. J. Olichwier; Uł. J. Ostrowski; Uł. St. Otręda; Rtm. M. Piwoński [2 KM?]; Ppor. J. Paleczny; Plut. J. Podziemek; Kpr. J. Prodak; St.Uł. St.Pałka; St.Uł. J. Pietrzyk; Uł. Z. Płodkowski; Uł. J. Piątkowski; Uł. St. Pizoń K.W; Uł. St. Podleśny; Uł. M. Proć K.W; Uł. A. Pławecki; Rtm. St.Romer Vm.K.W; Mjr. St.Rago Vm.K.W; Pror. T. Radke; Ppor. W. Rethausler; St.Uł. A. Różycki; St.Uł. A. Rymarczyk; St.Uł. St.Rapa K.W; St.Uł. J. Radczyk; St.Uł. Wł.Rynkowski; Uł. A. Rutkowski; Uł. Wł.Pejk; Uł. E. Rosciszewski; Uł. St. Radomski; Por. J. Skirmunt; Ppor. E. Sawczuk; Ppor. J. Sadownik K.W; Ppor. K. Stafij; Ppor. J.Szczepadowski; Kpr. F. Siożek K.W; Kpr. Wł.Stawrowski; Kpr. Wł.Stefankowski; St.Uł. J. Smolecki; St.Uł. I. Stalbowski; Uł. Wł.Sacawa;  Uł. H. Sidorowicz; Uł. J. Skrzypczak; Uł. J. Sobczak; Uł. M. Szymczak; Por. A. Trocki; St.Uł. L. Targonski K.W.; St.Uł. P. Tomasik; Kpr. M. Tuszyński; Uł. J. Tereszko; Uł. M. Trojan; Uł. W. Walejewski; Plut. W. Wołkowicz K.W.; St.Uł. B. Wachowiak; St.Uł .L. Wasilewski K.W.; St.Uł. St. Wierzchowiak; Uł. M. Zadrożny K.W.; St.Uł. J. Żądło; Wachm. B. Ziętal K.W.; Uł. W. Warzocha;

Oraz nieznanych z nazwiska poległych w walce z okupantem i Nieznanego Żołnierza którego prochy tu spoczywają

1939           +                 1940           +                 1944           +                 1945