Lublin św. Agnieszka małżeństwa 1936

przez | 19 kwietnia 2017

L.p.

Imię i nazwisko zaślubionych w 1936 r.

Nr aktu

Nr karty

Uwagi

1

Józef Bieniek l. 26 z
L., Michalina Szewczyk l. 21 z L.

16

137

zmsce
zamieszk.

2

Stefan Bielak l. 23 z
Zadębia, Marjanna Zarajczyk
l. 18 z Symborówki

27

140

 

3

Jan Beć l. 26 z L., Marjanna Niedziałek l. 18 z Hajdowa

30

141

z L.- z Lublina

4

Władysław Bator l.26 z
L., Helena Jankowska l. 29 z Hajdowa

48

145

 

5

Józef Bis l. 25 ze
Stryjna, Zofia Goljan l.17 z
Jakubowic

60

148

 

6

Henryk-Kazimierz Chęć l. 27 z L., Janina Kopczyńska l. 24 z
L.

45

145

 

7

Bolesław Dąbrowski l. 25 z
L., Weronika Stasiak l. 21 z L.

9

136

 

8

Paweł Dziachan l.
25 z Krępca, Helena
Korzeniowska l. 21 z Zadębia

22

139

 

9

Jan Dąbek l. 32 z
L., Aleksandra Salczuk l.31 z
L.

32

141

 

10

Józef Domiński l.
26 z L., Aurelja Mulak l.
23 z L.

36

142

 

11

Aleksander-Jan Drozd l. 23 z L., Eugenia Malec l. 22 z L.

58

148

 

12

Piotr Domownik l. 25 z
Woli Niemieckiej, Helena Nowacka l. 19 ze Świdnika
M.

63

149

M.- Małego

13

Jan Dereszczuk l.
23 z L., Karolina Landman
l. 24 z L.

76

152

 

14

Jan Flis l. 25 z
Wólki, Aleksandra Bernat l. 18 ze Świdnika D.

14

137

D.- Dużego

15

Józef Filipowicz l. 28 z
L., Bronisława Pszczoła l. 29 z L.

29

141

 

16

Jan Flis l. 25 z
Biskupia, Marianna-Helena Kowalczyk l. 16 z Biskupia

33

142

 

17

Jan Flis l. 22 z
Zadębia, Katarzyna Pacek l. 19 z Zadębia

34

142

 

18

Józef Gontarz l. 41 z
L., Zofia Celińska l. 22 z L.

31

141

 

19

Michał Gumieniak
l. 49 z L., Aleksandra z Rodaków Karasek l.43 z L.

40

143

 

20

Szczepan Gnypek
l. 55 z L., Zofia z Bartosików Kucaba l. 33 z L.

52

146

 

21

Tadeusz Gauda l. 24 z
L., Kazimiera Piędzia l.19 z
L.

69

151

 

22

Tadeusz Gołębiowski l.19 z
L., Władysława Pomarańska l. 17 z
L.

75

152

 

23

Kazimierz Handweker
vel Handwerker l.25 z L.,
Janina Bartoszewska l. 24 z L.

73

152

 

24

Józef-Jan Jusiak
l. 18 z Zadębia, Katarzyna Jakubas l. 17 ze Świdniczka

1

134

 

25

Józef Jakubowski l. 26 z
Krępca, Franciszka Dąbrowska l. 28 z Zadębia

6

135

 

26

Andrzej Janusz l. 27 z
Rudnika, Marianna-Agnieszka Garczyńska l. 21 ze Świdniczka

12

136

 

27

Józef Kosacki l.
27 z L., Aniela Krzywicka l. 29 z
L.

2

134

 

28

Jan Kotyra l. 23 z Zadębia, Marianna Mrozik l. 25 z
Długiego

24

139

 

29

Jan-Ewangelista Kusak l. 25 z Trześniowa, Franciszka Kołtunik
l. 22 z Zadębia

35

142

 

30

Józef Kwaśniewski l. 56 z
L., Dorota Smyk l. 44 z L.

41

144

 

31

Stanisław Kwiatkowski l. 23 z L., Alfreda Gnypek l. 21 z L.

47

145

 

32

Józef Kuwałek l.
45 z L., Barbara Rak l. 40 z
Jakubowic

61

148

 

33

Jan Kołtunik l.
23 ze Świdniczka, Janina Orłowska l. 16  ze Świdnika
M.

66

150

 

34

Józef-Władysław Kondziołka l. 27 z Par.Sucha, Józefa Borzęcka l.
20 z L.

72

151

 

35

Bolesław Lipski l. 21 z
Kolonii Janowice, Marianna Wolińska l. 16 ze Świdniczka

68

150

 

36

Józef Łazarz l. 29 z
Jakubowic, Feliksa-Petronela Boguszewska l. 18 z
Trześniowa

59

148

 

37

Stanisław Mirosławski
l. 25 z Hajdowa, Marianna Podlecka  l. 19 z Hajdowa

19

138

 

38

Henryk Małysz l.26 z
L., Bronisława Przybyła l. 32 z L.

23

139

 

39

Stanisław Matuszewski l. 39 z Hajdowa, Władysława Kacprzak
l. 31 z Hajdowa

28

140

 

40

Wacław Mazur l. 26 z
L., Regina Kozaczyńska l. 20 z
L.

43

144

 

41

Wacław Mańkowski l. 30 z
Bychawy, Zofia Kuterajczyk l. 24 z
L.

49

146

 

42

Józef Nowak l. 24 z
Bystrzejowic, Karolina Paradowska l. 17 ze Świdnika
M.

26

140

 

43

Kazimierz Niedziałek
l. 24 z L., Aleksandra Matysiak l. 24 ze Świdnika D.

53

147

 

44

Jan Orłowski l. 25 z
L., Katarzyna Pyrz l. 24 z
L.

42

144

 

45

Władysław Olszak l. 28 z
L., Marianna Dziedzic l. 22 z L.

62

149

 

46

Jan Oleszek l. 24 z
L., Julja Kuziel l. 23 z
L.

74

152

 

47

Stefan Piekarski l. 27 z
L., Janina Stefańska l.31 z L.

56

147

 

48

Zbigniew-Antoni Ressel
l.21 z Zadębia, Wanda Wolińska l. 20 z Zadębia

67

150

 

49

Jan Siewierski l. 27 z Trześniowa, Marianna
Szczerba l. 21  z
Zadębia

5

135

 

50

Jan Sierota l. 22 z
Biskupia, Aniela Puszka l. 22 z Biskupia

8

135

 

51

Józef Szymański l. 23 ze
Świdnika D., Janina Słowik l. 21 ze Świdnika D.

11

136

 

52

Jan Szejgiec l.
26 z Majdanu Mętowskiego, Rozalja Flis l.18 z Biskupia

13

137

 

53

Jan Smoliński l. 20 ze
Świdniczka, Marianna Wójcik l. 19 z Biskupia

17

138

 

54

Adolf Sieńczak l.
21 z L., Helena Woźniak l. 22 z
L.

18

138

 

55

Marian-Franciszek Sankiewicz
l.38 z L.,Olga Kiersnowska l. 31 z L.

21

139

 

56

Kazimierz Skrzypek l. 26 z Zadębia, Janina
Kręglicka l. 19  z
Zadębia

25

140

 

57

Stefan Świerszcz l.24 z
L., Genowefa Kańczugowska l. 23 z
L.

44

144

 

58

Mieczysław Stasiak l. 24 z
L., Helena Tkaczyk l. 22 z L.

55

147

 

59

Jan Świda l. 21 ze Świdnika D., Marianna Kołtunik
l. 21 z Biskupia

57

148

 

60

Józef Salerek l.
22 z Biskupia, Stanisława Bączkowska l. 25  z Biskupia

65

150

 

61

Stanisław-Mieczysław Szczygielski l. 20 z L., Jadwiga-Stanisława Kaczanowska l. 20 z L.

70

151

 

62

Jan Trawiński l. 31 z
L., Bronisława Pawelec l. 28 z L.

46

145

 

63

Jan Talarowski l. 38 z
Pliszczyna, Marianna z Szewczyków Szewczyk l. 39 ze Świdnika D.

64

149

 

64

Józef Wojciechowski l. 30 z L., Katarzyna z Wierzbickich Kowalczyk l. 47 z L.

3

134

 

65

Stanisław Wójcik l. 21 z
Biskupia, Anna Pytka l. 19 z Biskupia

4

134

 

66

Lucjan Woźniak l. 22 Małe Hołoby, Joanna Gumieniak l. 22 z Zadębia

7

135

 

67

Władysław Wysocki l. 62 z
L., Marjanna Irzyk l. 47 z
L.

10

136

 

68

Jan Wadowski l. 20 z
L., Franciszka-Marianna Antoniak l. 18  z L.

15

137

 

69

Stanisław Wójcik l. 24 z
Biskupia, Marianna Tatara l. 21 z Biskupia

20

138

 

70

Wiktor Witkowski l. 29 z
L., Helena Kurowska l. 23  z Łęcznej

38

143

 

71

Wojciech Wójcik l. 24 z
L., Teofila Uniłowska l. 40 z L.

39

143

 

72

Jan Woliński l. 29 z
Łysakowa, Zofia Smolinska l. 19 ze
Świdniczka

50

146

 

73

Feliks Walkowski
l. 23 z Zadębia, Helena Jendrusiak
l. 26 z Zadębia

54

147

 

74

Wiktor-Łukasz Zwoliński l. 35 z Brześcia n/Bugiem, Stanisława Tomala l. 27 z Wólki

37

143

 

75

Marian Zieniewicz l. 23 z
L., Agnieszka Stec l. 18 z L.

71

151

 

76

Józef Żołądź l.31 z
L., Józefa Szewczyk l.24 z L.

51

146