Lublin św.Agnieszka małżeństwa 1946

przez | 19 kwietnia 2017

L.p.

Rok 1946

Imię i nazwisko zaślubionych, wiek, miejsce
zamieszkania

Nr aktu

Nr karty

Uwagi

1

Tadeusz Augustyński 25, Czechówka Górna,
Zofia Skawińska 19, Zadębie

18

5

 

2

Roman Archacki 32, L., Maria Wawrzyńczyk 26, L.

42

11

L. – Lublin

3

Augustyn Bronowicki 25, L., Michalina Dyś 19,
Felin

2

1

 

4

Władysław Bęc 35, Świdnik D., Czesława
Wargulak 21, Świdnik D.

7

2

D. – Duży

5

Jan Boguszewski 24, Świdniczek, Antonina
Sablinoi 22, Świdniczek

16

4

 

6

Michał Bicz 27, Świdnik M., Marianna
Krystyna Wójcik 22, Zadębie

48

12

M.- Mały

7

Ryszard Biały 27, L., Janina Grzelak 21, L.

49

13

 

8

Stefan Biniek 31, L., Józefa Wójcik 27, L.

53

14

 

9

Aleksander Bielak 39, Zadębie, Janina
Ryczek 24, Świdniczek

67

17

 

10

Tadeusz Brodzik 20, Świdnik M., Janina ze
Smoków Krzowska 36, Świdnik M.

109

28

 

11

Stanisław Chumowicz 20, L., Regina Stępniak 19, L.

4

1

 

12

Jan Chwysiuk 37, Zadębie, Franciszka
Podstawka 28, Zadębie

11

3

 

13

Stanisław Cieślukowski 21, L., Krystyna Felińska 17, L.

29

8

 

14

Jan Cioczek 31, L., Marianna
Szyszkowska 20, Trześniów

62

16

 

15

Czesław Ćwiek 22, Wygnanowice, Marianna
Kwapińska 20, Świdnik D.

65

17

 

16

Henryk Ceglarz 26, L., Maria Łazarz 22, L.

69

18

 

17

Paweł Czechowski 35, L., Zofia Kostrzewska 29, L.

90

23

 

18

Aleksander Chubicki 79, L., Franciszka z
Kaczorowskich Ziółkowska 71,
L
.

92

23

 

19

Franciszek Dubielis 24, Zadębie , Sabina
Chmiela 18, Zadębie

9

3

 

20

Wiktor Dunajewski 32, Rudka Starościańska,
Janina Juchta 25, Świdnik M.

14

4

 

21

Tadeusz Deneka 25, L., Stefania Pisiewicz 27, L.

19

5

 

22

Aleksander Dyjak 20, L., Zofia Raczyńska 25,
Biskupie

23

6

 

23

Józef Dybkowski 40, Świdnik M., Marianna
Pawłowska 35, Trześniów

24

6

 

24

Wacław Dudź 25, Felin, Stanisława Małysz
19, Felin

25

7

 

25

Marian Dalka 26, Nasutów, Marianna Skiba 23, L.

103

26

 

26

Karol Fryderyk Erd 32, L., Eugenia Stanisława
Rząd 36, L.

56

14

 

27

Tadeusz Flis 20, Świdniczek, Kazimiera
Janina Oleszczuk 16, Świdniczek

3

1

 

28

Stanisław Flis 25, Świdniczek, Kazimiera
Szewczyk 22, Świdnik D.

47

12

 

29

Michał Grzesiak 25, Świdnik M., Kazimiera
Kosior 19, Świdnik M.

36

9

 

30

Jan Garczyński 21, L., Magdalena Wangiert
18, Warszawa

105

27

 

31

Jan Haponik 26, L., Helena Błaszczak 16, L.

1

1

 

32

Jan Hanczyn 22, L., Wanda Leokadia
Słowik 21, Zadębie

87

22

 

33

Kazimierz Hrycaj 23, L., Helena Chmiel 20,
Felin

110

28

 

34

Władysław Juchta 27, Świdnik M., Władysława
Chylińska 21, Świdnik D.

17

5

 

35

Henryk Jęczeń 20, L., Jadwiga Bogusława
Tkaczyk 17, L.

41

11

 

36

Władysław Jabłoński 29, Wola Niemiecka,
Irena Honorata Jabłońska 19, Świdniczek

81

21

 

37

Zygmunt Kazimierz Kutnik 25, L., Irena Kozak 22, L.

12

3

 

38

Edward Karpiński 33, Wólka, Krystyna
Dojutrak 24, L.

13

4

 

39

Franciszek Kwaśniak 21, Symborówka, Helena
Sobczyk 21, Symborówka

35

9

 

40

Jan Kusaj 66, Biskupie, Rozalia z
Kwaśniaków Purc 54, Biskupie

52

13

 

41

Józef Kwapiński 25, Świdnik D., Janina
Kaliszewska 22, Świdnik D.

55

14

 

42

Józef Kożuszek 36, Zadębie, Marianna
Szczepanik 21, Symborówka

66

17

 

43

Adam Krawiec 32, L., Olga Schulz 29, L.

68

17

 

44

Jan Koprowski 21, L., Zofia Pluta 18, L.

70

18

 

45

Stanisław Krupiński 22, L., Henryka Przybyła 16, L.

72

18

 

46

Stanisław Kwiecień 21, Świdnik D., Leokadia
Janina Bereza 18, Zadębie

73

19

 

47

Karol Kołodziej 20, Legionowo, Antonina
Jakubas 17, L.

82

21

 

48

Henryk Antoni Karczewski 23, L., Janina Józefa
Ciołek 17, L.

83

21

 

49

Edward Kobyliński 22, Biała Podlaska,
Janina Jabłońska 18, L.

86

22

 

50

Józef Kamiński 55, Rury Jezuickie, Jadwiga
Ziomkowska 44, L.

98

25

 

51

Mieczysław Józef Kokosiński 24, Warszawa,
Irena Zaczkowska 21, L.

106

27

 

52

Jan Kulka 54, L., Józefa z Guzków
Mordzińska 40, L.

108

27

 

53

Roman Lisiewicz 22, L., Leokadia Marianna
Zajdlic 18, L.

5

2

 

54

Józef Lewczyk 42, L., Józefa Zarajczyk 42, L.

39

10

 

55

Stanisław Łuszczak 29, Jastrzębiec?,
Marianna Dubielis 27, Zadębie

43

11

 

56

Mieczysław Mulak 17 L., Marianna Antonina
Paprocka 17 L.

20

5

 

57

Wacław Maltański 30, L., Halina Kuzel 21, L.

30

8

 

58

Stanisław Edmund Mulak 29 L., Stanisława Justyna
Mrozik 25, L.

33

9

 

59

Stefan Małek 23, L., Kazimiera Szymala 24, L.

38

10

 

60

Antoni Mikuła 29, Zadębie, Marianna z
Dąbrowskich Drozd 23, Zadębie

44

11

 

61

Stanisław Marcinkowski 31 L., Marianna Niedziałek 28, L.

45

12

 

62

Lucjan Mazurek 22, L., Janina Pawelec 19, L.

50

13

 

63

Marian Milcz 23, L., Henryka Ciemińska 16, L.

78

20

 

64

Marian Walczak 20, Czechów, Kazimiera
Niedźwiadek 20, L.

80

20

 

65

Jan Mrozik 34, L., Maria Stanisława
Staszyc 24, L.

89

23

 

66

Władysław Morawski 27, Biskupie, Władysława
Morawska 24, Trześniów

23

24

 

67

Władysław Najda 44, Felin, Józefa Olszówka
39, Felin

79

20

 

68

Stanisław Nuciński 24, Siedliska,
Stanisława Burczyńska 23, L.

94

24

 

69

Jan Ozga 52, Symborówka, Katarzyna z
Domuników Pajurek 45, Symborówka

26

7

 

70

Edward Gustaw Oreszczyk vel Oreszczyński 22, L. Leokadia Kukier 20, L.

64

16

 

71

Marian Okłocki 35, L., Stefania Truss 23, L.

101

26

 

72

Jan Pawęzka 25, Zadębie, Natalia Stasiewicz
20, Wólka

8

2

 

73

Witold Marian Piwowarski 32, L., Marianna Mamcarz 20, L.

21

6

 

74

Kazimierz Podgorodecki 24, Zadębie, Danuta
Karolina Potocka 20, Zadębie

34

9

 

75

Franciszek Piędzia 38, L., Janina z Krzywaniów
Zarzycka 24, L.

75

19

 

76

Stanisław Pacek 26, L., Helena Nowakowska 20, L.

84

21

 

77

Jan Izydor Pachuta 20, L., Helena Szalast 20, L.

91

23

 

78

Tadeusz Piróg 25, L., Kazimiera Jakubas
18, Świdniczek

97

25

 

79

Zbigniew Pelczarski 21, Trześniów,
Kazimiera Sobestjańska 19, Wólka

111

28

 

80

Józef Pachar 23, Symborówka, Longina
Stelmach 22, Felin

112

28

 

81

Tadeusz Redas 28, L., Klementyna Tekla
Mokrzanowska 26, L.

15

4

 

82

Stanisław Rolnik 25, L., Władysława Szaruga 22, L.

37

10

 

83

Marian Roczniowski 23, L., Kazimiera Janina
Skowronek 21, L.

74

19

 

84

Mieczysław Rut 22, L., Halina Saniuga 20, L.

100

25

 

85

Stanisław Śliwa 29, Biskupie, Janina Komar
18, Biskupie

10

3

 

86

Bronisław Sawicki 25, L., Wiesława Helena
Małaj 20, L.

28

7

 

87

Aleksander Skiba 28, Świdnik D., Antonina
Marianna Jabłońska 21, Świdnik M.

51

13

 

88

Józef Surdyk 23, L., Halina Władysława
Pietrasińska 17, L.

61

16

 

89

Dyonizy Szwajda 21, Rzeszówka, Helena
Poniewozik 16, Rzeszówka

71

18

 

90

Jan Sikora 23, L., Genowefa Mroczek
19, Rogóźno

76

19

 

91

Józef Szczepan Stec 19, L., Pelagia Władysława
Świnka 18, L.

77

20

 

92

Stefan Stachura 32, Świdnik D., Janina
Myszala 22, Zadębie

85

22

 

93

Jan Szałach 25, L., Genowefa Kuś 22,
Wilków

88

22

 

94

Tadeusz Zygmunt Tabis 24, L., Kazimiera Zajdlic 21, L.

40

10

 

95

Jan Michał Toruń 19, Świdnik M., Aniela
Olszewska 24, Świdnik D.

57

15

 

96

Jan Tomczyk 20, L., Anna Pietrzak 25, L.

59

15

 

97

Jan Stanisław Tkaczyk 22, L., Władysława Jęczeń 19, L.

102

26

 

98

Jan Wojcinowicz 25, Trześniów, Genowefa
Łazarz 17, Trześniów

6

2

 

99

Ryszard Wiatrowski 25, Tułowice, Janina
Ławicka 18, L.

27

7

 

100

Józef Wawruch 37, Świdniczek, Marianna Flis
22, Wólka

46

12

 

101

Jan Wójcik 25, L., Leokadia Bednarczuk
24, L.

54

14

 

102

Tadeusz Henryk Wójcik 19, Trześniów,
Stanisława Kołodziej 20, Hajdów

60

15

 

103

Bolesław Wójcik 23, L., Genowefa Podlecka
20, Zadębie

95

24

 

104

Stanisław Franciszek Witkowski 22,
Krasnystaw, Wanda Mulak 21,
L
.

96

24

 

105

Jan Zarajczyk 20, Zadębie, Zofia Julianna
Błasik 20, Zadębie

22

6

 

106

Paweł Zakrzewski 22, L., Marianna Cieślak 23, L.

31

8

 

107

Władysław Zawadzki 21, L., Władysław Neć 19, L.

32

8

 

108

Antoni Zwarycz 26, L., Teresa Drzewoska 22, L.

58

15

 

109

Józef Zając 34, Kolonia Janowice,
Stanisława Józefa Olszewska 23, Kol. Świdnik M.

63

16

 

110

Tadeusz Ziembowicz 23, L., Marianna Fil 19, L.

99

25

 

111

Józef Zienkiewicz 26, L., Krystyna Klepka 18, L.

107

27

 

112

Jan Żytko 21, Siedlce, Aniela Władysława
Wolska 23, L.

104

26