Promocja książki Wiesławy Karczewskiej-Grabias

przez | 23 kwietnia 2023

W piątek 21 kwietnia wspólnie z filią nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przeprowadziliśmy spotkanie autorskie Pani Wiesławy Karczewskiej-Grabias, która w 2022 roku wydała książkę pt. „Dożywocie plus rok… Byłam nauczycielką„. Pani Wiesława jest absolwentką sandomierskiej „Marmolady” oraz polonistyki na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Przez 26 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w lubelskich szkołach, zaczynając od Technikum Gastronomicznego, następnie w Technikum Samochodowym a kończąc na Państwowej Szkole Budownictwa. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Serdecznie gratulujemy kolejnej książki w swoim dorobku.

Po części oficjalnej zaprezentowane zostały postępy pracy nad nową bazą, która w przyszłości będzie zawierać informacje o uczniach lubelskich szkół. Jako pierwsze opracowane będą materiały zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole Gimnazjum Lubelskie. Była to szkoła mieszcząca się w dawnych zabudowaniach pojezuickich w Lublinie. Dziś budynek już nie istniejący ale z bardzo dobrze zachowaną spuścizną archiwalną. Obecnie opracowywane są spisy uczniów z lat 1780-1830.