Seminarium pt. „Żółkiewscy i ich genealogia”

przez | 8 listopada 2012

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne zaprasza na seminarium pt. „ Żółkiewscy i ich genealogia”

 

8 XI 2012 (czwartek), godz. 14.00

Instytut Historii UMCS

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

  1. 301

 

Żółkiewscy i ich genealogia

 

Mgr Dominik Szulc (LTG/Instytut Historii UMCS), 10 min. (komunikat)

Jan Dłuto ze Słupi herbu Syrokomla (przed 1379? – po 1412) –

 protoplasta Żółkiewskich

 

Dr Jerzy Ternes (Instytut Historii UMCS), 15 min.

Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI w.

 

Dr Marek Andrzej Janicki (Instytut Historyczny UW), 15 min.

Oryginał testamentu Stanisława Żółkiewskiego z 1606 r. i jego nieznany dotychczas

 kodycyl-autograf – problemy edycji

(pokaz slajdów)

 

Dr Wiesław Bondyra (Instytut Historii UMCS), 15 min.

Ostatni Żółkiewscy z linii chełmskiej (do 1732 r.)

 

Dyskusja

(moderator – D. Szulc)