Spotkanie promocyjne tomu 3go Rocznika Lubelskiego TG

przez | 21 grudnia 2011

Zaproszenie

Spotkanie promocyjne

Tomu III.

Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

 

***

 

Program

 

Dr Mariusz Ausz (członek Zarządu Lubelskiego TG/Instytut Historii UMCS)

Przywitanie Gości i uroczyste otwarcie spotkania

 

Słowo wstępne Dyrekcji Instytutu Historii UMCS

 

Dr Marcin Gadocha (IH Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)

Przyjacielska komplanacja jako forma rozwiązywania sporów majątkowych

na przykładzie rodziny mieszczan krakowskich

 

Mgr Dominik Szulc (vice-prezes Zarządu Lubelskiego TG/IH UMCS)

Zastosowanie rejestracji metrykalnej zgonów w badaniach krypt i cmentarzy szkieletowych

na przykładach z dekanatów urzędowskiego i chodelskiego z XVII-XVIII w.

Możliwości i perspektywy

(komunikat)

 

Dyskusja

 

Mgr Dominik Szulc (Redaktor naczelny)

Prezentacja tomu III. „Rocznika…”

 

Moderator: dr Mariusz Ausz

***

21 XII 2011

godz. 16.00

Lublin

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Humanistyczny

(Gmach tzw. Starej Humanistyki)

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Sala 09

(dawniej -105, przy Instytucie Archeologii)