Wydanie katalogu „Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje-Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada”

przez | 16 grudnia 2021

„Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje-Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada” – NAJNOWSZA PUBLIKACJA MUZEUM WSI LUBELSKIEJ               

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie zakończyło zadanie pn. „Wieś-dwór-miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”, na realizację którego otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Najnowszy katalog „Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada” wydany przez Muzeum Wsi Lubelskiej jest owocem badań pracowników naukowych Muzeum, autorów scenariuszy wystaw i jednocześnie kustoszy kolekcji kluczowych dla treści katalogu. Autorami książki są: Grzegorz Miliszkiewicz, Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz i Halina Stachyra.

Motywem przewodnim wydawnictwa jest prezentacja przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji wsi, dworów i miasteczek w okresie od schyłku XIX w. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Kluczem do podjęcia wybranych tematów z życia społeczno-gospodarczego przedwojennych miasteczek stały się muzealne ekspozycje oraz prezentowane w nich zabytki.

Katalog składa się z trzech części. Pierwsza z nich prezentuje wybrane ekspozycje z przestrzeni skansenowskiej składające się na triadę tj. ekspozycje wiejskie, miasteczkowe i dworska. Druga dedykowana jest zabytkom ściśle korespondującym z osią tematyki. W trzeciej zaś znaleźć można archiwalia, w tym wywiady i źródła ikonograficzne.

Katalog zawiera liczne fotografie, ilustracje, noty katalogowe oraz noty historycznie, a także propozycje działań edukacyjnych. Pełna treść wydawnictwa w formacie PDF jest dostępna na stronie internetowej Muzeum Wsi Lubelskiej: www.skansen.lublin.pl lub bezpośrednio wchodząc na stronę LINK.

Wydawnictwo powstało w ramach zadania „Wieś – dwór – miasteczko. Przygotowanie i wydanie katalogu ekspozycji i zabytków Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”  dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.