Wytyczno gm. Urszulin, pomnik upamiętniający bitwę stoczoną 1.10.1939 między KOP a Armią Czerwoną.

przez | 24 czerwca 2019

Jest to pomnik i mogiła zbiorowa. Na pomniku znajdują się tablice zamontowane w różnym okresie.

W TYCH GROBACH SPOCZWYAJĄ PROCHY ŻOŁNIERZY ZGRUPOWANIA KORPUSU OCHRONY POGRANICZA, OBYWATELI POLSKICH RÓŻNYCH NARODOWŚCI I WYZNAŃ, KTÓRZY POD ZNAKIEM ORŁA BIAŁEGO GODNIE BRONILI POLSKI W BITWIE Z ARMIĄ CZERWONĄ POD WYTYCZNEM W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 1939.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

W BITWIE POD WYTYCZNEM ZAGINĘLI BEZ WIEŚCI:

 1. Płk. Dypl. Tadeusz Różycki Kołodziejczyk, dowódca byłej Brygady KOP „Polesie”;
 2. Ppłk. Jacek Jura, dowódca Pułku KOP „Baranowicze”;

OBAJ RAZEM ZE ZBIORCZYM BAONEM KOP „POLESIE”

 1. Maciej Wojciechowski, dowódca Baonu KOP „Rokitno”;

RAZEM Z W/W ODDZIAŁAMI

 1. Płk. Żand. Apolinary Jagodziński, szef żandarmerii zgrupowania KOP;

RAZEM Z PODLEGŁYM MU ODDZIAŁEM.

 1. Lubian Gratt, dowódca fortecznego Baonu KOP „Matyńsk”

PO ROZWIĄZANIU TEGO ODDZIAŁU W REJONIE LASÓW PLESZOWOLSKICH.

W HOŁDZIE ZAGINIONYM TABLICE TĄ UFUNDOWALI MIESZKAŃCY GMINY URSZULIN.

WYTYCZNO 1991 R.

POLEGLI I POMORDOWANI ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO KTÓRYCH ZŁOŻONO W TYCH GROBACH PO BITWIE POD WYTYCZNEM.

 1. Rez. Józef Śnieżyński;
 2. Bronisław Babiej;
 3. Antoni Banasiuk;
 4. Jefineka Bebko
 5. Józef Biernacki;
 6. Michał Czeczuba;
 7. Józef Czyż;
 8. Bolesław Gajrdzak;
 9. Jan Korzonek;
 10. Józef Mikuła;
 11. Jan Piliński;
 12. Józef Świerczyński.

WSZYSCY ZE ZBIORCZEGO BAONU KOP „POLESIE”.

 1. Jan Mazur z fortecznego Baonu KOP „Małyńsk”;
 2. Bomb.Kazimierz Gykut z fortecznego Baonu KOP „Sarny”;

POZOSTALI SĄ NIEZIDENTYFIKOWANI.

W HOŁDZIE POLEGŁYM I POMORDOWANYM TABLICĘ TĄ UFUNDOWALI MIESZKAŃCY GMINY URSZULIN.

WYTYCZNO 1991

Ś.P.Major WP Antoni Dullba, zamordowany w Zbereżu dn. 29.09.1939;

Ś.P NN podoficer WP, zamordowany w lesie k. Stulna dn. 1.10.1939;

Ś.P. Żołnierz WP, ranny jako jeniec w rej. Szelibudy, zmarł dn. 1.10.1939;

Ś.P. Stefan Stachyra żołnierz Baonu KOP Maryńsk, z okolic Piask, poległ pod [?] dn. 1.10.1939;

Ś.P. N.N. żołnierz WP, poległ w Lesie Łowiszów dn. 1.10.1939;

Ś.P. Leonard Boguciński żołnierz WP z Bychawki, zamordowany jako jeniec we dworze w Wytycznie dn. 1.10.1939;

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 17.BAONU KORPUSU OCHRONY POGRANICZA DAWIDGRÓDEK, KTÓRZY WALCZYLI W OBRONIE POLSKI W 1939.

STRAŻ GRANICZNA, RODZINY I SPOŁECZEŃSTWO.

WYTYCZNO – WRZESIEŃ 2010 R.

Trzej oficerowie WP zamordowani jako jeńcy we dworze w Wytycznie dn. 1.10.1939;

MOGIŁY SYMBOLICZNE

Ś.P. Kapitan Stanisław Stolarski Baon Dawidgródek, zamordowany jako jeniec dn. 1.10.1939;

Ś.P. NN oficer WP zamordowany w rej. Pleszowoli dn. 1.10.1939;

Ś.P. NN Podoficer WP zamordowany jako jeniec pod Wereszczynem dn. 1.10.1939;

Ś.P. NN Ppor.Rez. WP, nauczyciel, zamordowany jako jeniec k. Dworu Wytyczno dn. 2.10.1939;

Ś.P. Wójcik żołnierz WP zmarł od ran odniesionych pod Wytycznem dn. 3.10.1939;

Ś.P. Stanisław Kłosowski ppor.rez., pułk KOP Baranowicze, zm. od ran dn. 4.10.1939;

Ś.P. Adam Zalewski żołnierz zgrupowania KOP, zm. od ran dn. 4.10.1939;

Ś.P. Dwaj NN żołnierze WP, zamordowani jako jeńcy pod Lubowierzem dn. 3.10.1939;

Ś.P. Dwan NN żołnierze WP zamordowani w rej.Dominiczyna dn. 3.10.1939;

Ś.P. NN żołnierz WP, ranny, zamordowany jako jeniec w Łowiszowie dn. 1.10.1939;

Ś.P. Dwaj NN żołnierze WP, zmarli od ran w Łowiszowie dn. 1.10.1939;

Ś.P. Stefan Seń ps. „Wysoki”, l.21, żołnierz Armii Krajowej-Delegatury Sił Zbrojnych, poległ 23.06.1945 r. w Heleninie w walce z obławą UB.

Ś.P. Teodor Muzyczuk, żył lat 63, zm. 19.09.1956.