Zaproszenie na Walne Zebranie – 27.03.2022.

przez | 11 marca 2022

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zebranie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego dnia 27 marca 2022 o godz. 17.00 w siedzibie Fundacji Aktywności Obywatelskiej, ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin (wejście od podwórka).

Będzie to nasze pierwsze większe spotkanie od dłuższego czasu dlatego zachęcamy do uczestnictwa w zebraniu. Jak to zwykle bywa przy tego typu spotkaniach, opowiemy co udało się nam zrobić i co planujemy dalej. Przedstawimy stan pracy nad projektem „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” oraz poruszymy inne ważne tematy.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Walnego Zebrania.

 PROGRAM

 1.     Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Prezesa LTG

2     Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3.     Przedstawienie programu Walnego Zebrania Członków i głosowanie nad jego przyjęciem.

4.     Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za 2021r.

5.     Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2021r.

6.     Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną.

7.     Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2021r.

8.     Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021r.

9.     Głosowanie nad przyjęciem Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.

10.Przyjęcie Uchwały o wysokości składek obowiązujących w 2022r.

11. Wolne wnioski.

Z poważaniem,

Zarząd LTG