Zaproszenie na Walne Zebranie LTG (20.03.2018)

przez | 5 marca 2018

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
w dniu 20 marca 2018 roku

Godz. 18.15

Miejsce: biuro Fundacji Aktywności Obywatelskiej, ul. Dolna 3-go Maja 6/3

 

Z uwagi na to, iż jest to Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym prosimy o dołożenie wszelkich starań i obecność na zebraniu.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Walnego Zebrania.

Z poważaniem,

Zarząd LTG

 

 

PROGRAM

 

 1. Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Prezesa LTG
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie programu Walnego Zebrania Członków i głosowanie nad jego przyjęciem.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za 2017 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2017 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną.
 7. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2017 r.
 8. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 9. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 11. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Towarzystwa.
 12. Tajne głosowanie – wybór Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 13. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Towarzystwa.
 14. Tajne głosowanie – wybór Członków Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 15. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 16. Tajne głosowanie – wybór Członków Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 17. Przyjęcie Uchwały o wysokości składek obowiązujących w 2018 r.
 18. Wolne wnioski.