Skip to main content

Członkowie LTG

Piotr Glądała

Piotr Glądała ur. Lublin, ukończył historię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w zakładzie Nauk Pomocniczych Historii. Inicjator i pierwszy prezes Lubelskiego TG. Obecnie prowadzi Projekt Prosna dostępny na stronie www.gladala.com

Prowadzi badania genealogiczne na Ziemi Wieluńskiej, w woj. świętokrzyskim a także na Lubelszczyźnie.

Poszukuje następujących rodzin: Glądała, Armatys, Rudnicki, Brodziak, Mateusiak, Paluch, Kańczugowski oraz rodziny powiązane.

Szczególne zainteresowania: Okupacja na Lubelszczyźnie.

Andrzej Wac-Włodarczyk

Prorektor ds. Studenckich Politechniki Lubelskiej. Urodzony 16.05.1947 r. w Żółkiewce. Jeden z inicjatorów założenia Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Obecnie wiceprezes tego Towarzystwa organizator licznych sesji skupiających jego członków. Przywiązanie emocjonalne do miejscem pochodzenia wyraża poprzez podejmowanie wielu inicjatyw.

Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk jest współorganizatorem Jarmarku Żółkiewki promującego rękodzieło, muzykę i tradycję ludową. Brał czynny udział w charakterze prelegenta na sesjach naukowych poświęconych historii Żółkiewki. Organizował liczne spotkania z młodzieżą szkolną. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.) oraz Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności Kraju”.

Od kilku kadencji przewodniczy IV Wydziałowi Lubelskiego Towarzystwa Naukowego LTN oraz jest wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE.

Wiesława Karczewska-Grabias

Polonistka, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wieloletnia nauczycielka szkół lubelskich. Założycielka i prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego oraz ośrodka dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera.

Autorka książki Wydobyte z niepamięci – historii lubelskiej rodziny z czasu ubiegłego wieku i latach 50.,60. XX wieku, spędzonych przez autorkę w Sandomierzu.

Krystyna Krzyżanowska

Absolwentka polonistyki UMCS w Lublinie i Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa UAM w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, emerytowana bibliotekarka.

Autorka artykułu o komputeryzacji bibliotek szkolnych („Gazeta Szkolna” 2002 nr 5) oraz opracowania (nie opublikowanego) o rodzinie Staszewskich i Krzyżanowskich z Lubelszczyzny. W planach badania nad rodzinami Kołtuników i Olszewskich

Kamil Zydlewski

Ur:10.07.1979 w Parczewie,  od 1998 roku związany z mundurem, najpierw w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce  jest Nawigatorem na okręcie ORP Tukan,  następnie dostaje się do sztabu jako Planszecista .W 2002 podczas reorganizacji armii zwalnia się i wybiera służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej a następnie przenosi się do Policji,  służbę pełni w jednostkach policji w Lubartowie , Kocku  i Lublinie a po 15 latach odchodzi na emeryturę i zostaje przewodnikiem turystycznym z zamiłowania do podróży  i poznawania świata. Pracuje na  zamku w Janowcu jako przewodnik i edukator, potem  w różnych biurach podróży, w międzyczasie jest też prezesem Stowarzyszenia Historycznego  im 8 ppleg , prezesem związku weteranów i rezerwistów WP  oraz członkiem Koła Kombatantów ,genealogów Lubelskich , Związku Sybiraków , Związku Rodziny Policyjnej 1939 ,Związku Rodziny Katyńskiej .Za swoje zasługi odznaczony medalami takimi jak : Medalem Polska Swemu Obrońcy (brązowy )  , Medalem Związku Oficerów Rezerwy (srebrny i złoty ) , Medalem Pro –Memoria , Medalem Pro-Patria , Krzyżem  zasługi Virtuti Cywili  (związku Piłsudczyków ) , Medalem 25 NSZZP , Krzyżem Zwycięstwa (ZKRPiBWP) , Krzyżem NSZ , Krzyżem zasługi dla krzewienia pamięci o kresach .Tworzy programy historyczne wraz z Adamem Sikorskim , gra w 5 filmach historycznych .

Dławichowska Halina 

Rocznik 1955. Córka Eugeniusza Szyćko, wykładowcy  w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Na scenie polskiej genealogii znana od czasu prób założenia Polskiego Towarzystwa Genealogicznego z Arturem Ornatowskim i Stanisławem Pieniążkiem i jeszcze w Błędowie razem z Mieczysławem i Zofią Lewandowskimi. Współpracowała z Adamem i Ewą Kamińskimi z Pomorskiego TG w indeksowaniu parafii kresowych oraz z Leszkiem Ćwiklińskim przy numerowaniu zdjęć setek ksiąg metrykalnych udostępnianych w GenBazie. Na potrzeby Łukasza Bieleckiego z Poznańskiego TG zindeksowała parafię Kazimierz Biskupi do „Poznań Projekt”.

Aby realizować swoje kresowe potrzeby i swoją wiedzą dzielić się z Jej podobnymi współzałożyciel Zachodniopomorskie TG. Aby realizować swoje krajowe potrzeby i dzielić się swoim doświadczeniem, zapisała się do Lubelskiego TG.

Longin Szubartowski

Opis pojawi się niebawem.

Dominik Szulc

Opis pojawi się niebawem

Dariusz Wolanin

Opis pojawi się niebawem.

Mariusz Ausz

Opis pojawi się niebawem.

Krzysztof Kurys

Opis pojawi się niebawem.

Stanisław Stefańczyk

Opis pojawi się niebawem.

Anna Baran

Opis pojawi się niebawem.

Michał Wylaź

Opis pojawi się niebawem.

Tomasz Świderski

Opis pojawi się niebawem.

Andrzej Skrzetuski

Opis pojawi się niebawem.