Konferencja podsumowująca projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta”.

przez | 10 grudnia 2017

Dnia 9 grudnia 2017 roku w Biblio- filii nr 32 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pt. „Lublin. Historia dzielnic. W 700 -tną rocznicę lokacji Miasta”. Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

Chwilę po godzinie 10, Pan Piotr Tokarczuk, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przywitał gości i tym samym rozpoczęła się konferencja.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi koordynatorowi merytorycznemu projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji Miasta” – dr. Dominikowi Szulcowi. Wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.

Następnie Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, Pan Michał Karapuda, wręczył Medal Prezydenta Miasta Lublin organizatorowi jak też głównemu wykonawcy projektu Fundacji Aktywności Obywatelskiej oraz współorganizatorowi i partnerowi merytorycznemu Lubelskiemu Towarzystwu Genealogicznemu

W uzasadnieniu przyznania Lubelskiego TG Medalu Prezydenta Miasta Lublin czytamy:

W uznaniu za wkład w upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Lublina poprzez prowadzenie badań genealogicznych oraz realizację projektów edukacyjnych i wydawniczych z podziękowaniem za promowanie dorobku historycznego Lublina

Konferencja została podzielona na dwie sesje, pierwsza dotycząca zagadnień ogólnych i druga zagadnień szczegółowych. Prowadzenia sesji podjął się prof.dr hab. Andrzej Rozwałka z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tematy sesji ogólnej:

Przestrzeń geograficzna jako przestrzeń tożsamości Lublina -dr Jolanta Rodzoś, dr Przemysław Mroczej (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie).

Przeszłość lubelskich dzielnic w świetle badań archeologicznych – mgr Rafał Niedźwiadek (Uniwersytet Rzeszowski).

Historyczne układy przestrzenne podlubelskich wsi – dr Hubert Mącik (Uniwersytet Rzeszowski).

Rozwój struktur parafialnych na obszarze Lublina do połowy lat 70. XX wieku – dr hab. Jacej Chachaj (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II) .

Tematy sesji szczegółowej:

Ludność pochowana na nowożytnym cmentarzu (XVII-XVIII w.) przy kościele Ojców Bonifratów w Lublinie  – prof. dr hab. Wanda Kozak-Zychman, mgr Anna Szarlip-Myśliwiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

Młyny wodne w średniowiecznym Lublinie -dr hab. Piotr Plisiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Od wsi do osiedla. Co z dawnych Rur Wizytkowskich pozostało w przestrzeni dzielnicy Czuby – dr Kamil Nieścioruk (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)

Początki Dłotlic (do I połowy XV w.) – dr Dominik Szulc (Polska Akademia Nauk)

Działalność lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w latach 1780-1789 – mgr Kamil Jakimowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Na koniec nastąpiło podsumowanie projektu „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną rocznicę lokacji miasta” oraz prezentacja publikacji o tym samym tytule.

 

Przypomnijmy

Projekt był realizowany od 1 lutego 2015 do 31 grudnia 2017 roku. Celem projektu było przybliżenie Mieszkańcom historii miasta.

Realizatorem projektu była Fundacja Aktywności Obywatelskiej a partnerami Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne oraz Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN.

Projekt realizowany był przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Pierwszym zadaniem było pozyskanie od Mieszkańców starych zdjęć Lublina, często były to fotografie obrazujące zmiany miasta. Zdjęcia były zeskanowane i oryginały wracały do właścicieli a kopie były wykorzystane w dalszych pracach. Następnie opracowano i wydano 12 zeszytów dotyczących historii dzielnic Lublina. Promocje zeszytów odbywały się od czerwca 2016 do grudnia 2017 roku w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Wszystkie zeszyty są udostępnione na stronie Fundacji Aktywności Lubelskiej www.fao.org.pl oraz na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Publikacja do pobrania w formie PDF

Zwieńczeniem projektu była konferencja z 9 grudnia 2017 roku.