Fotorelacja ze spotkania z Mateuszem Pachuckim dn. 2 lutego 2024 r.

przez | 16 lutego 2024

Instytut Dziedzictwa Historycznego Ziemi Siemieńskiej powstał dzięki zaangażowaniu Mateusza Pachuckiego i innych członków zarządu powołanej w tym celu fundacji. Gmina Siemień leży w powiecie parczewskim. Początkowym efektem pracy genealogicznej i badania lokalnej historii była internetowa strona „Dawny Siemień i okolice – historia regionalna”, gdzie prezentowane były dawne fotografie udostępniane przez mieszkańców. Sukcesywnie powiększał się też… Dowiedz się więcej »

VI KRAJOWE SYMPOZJUM ARCHIWALNE„ARCHIWA RODZINNE I SPOŁECZNE”Lublin, 24-25 maja 2024 roku

przez | 14 stycznia 2024

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich zaprasza do udziału w VI Krajowym SympozjumArchiwalnym, które odbędzie się w Lublinie w dniach 24-25 maja 2024 roku. Będzie onopoświęcone problemom archiwów rodzinnych i społecznych, ich wzajemnym powiązaniom,podobieństwom i różnicom, ich miejscu w ramach narodowego zasobu archiwalnego ipolskim narodowym dziedzictwie archiwalnym, ich relacjom z archiwami publicznymi iinnymi instytucjami. W ramach problemów ogólnych… Dowiedz się więcej »

Informacja o nowych opracowaniach w bazach Lubelskiego TG.

przez | 15 grudnia 2023

Szanowni Państwo Dnia 14 grudnia 2023 roku na stronach prowadzonych przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne udostępniliśmy następujące opracowania: Strona www.poborowi.ltg.pl – Indeks spraw wnoszonych do Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej w latach 1878-1880 . Materiał został przetłumaczony z języka rosyjskiego i opracowany przez Pana Jerzego Kuśnierza.  Opublikowany spis zawiera ponad 1800 spraw wnoszonych przez rekrutów,… Dowiedz się więcej »

Szkoła Elementarna i Rzemieślniczo-Niedzielna w Lublinie

przez | 14 grudnia 2023

Po upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku, Lubelszczyzna trafiła do zaboru austriackiego. Nowe władze natychmiast przystąpiły do likwidacji wszelkich przejawów polskości, podjęto także walkę z językiem polskim jako elementem najbardziej widocznej odrębności państwowej. Wiele szkół zamknięto lub przemianowano na niższego stopnia. Językiem oficjalnym stał się austriacki, zaś program nauczania był wsteczny i pozbawiony dawnego, oświeceniowego postępu.… Dowiedz się więcej »