Fotorelacja ze spotkania z Mateuszem Pachuckim dn. 2 lutego 2024 r.

przez | 16 lutego 2024

Instytut Dziedzictwa Historycznego Ziemi Siemieńskiej powstał dzięki zaangażowaniu Mateusza Pachuckiego i innych członków zarządu powołanej w tym celu fundacji. Gmina Siemień leży w powiecie parczewskim.

Początkowym efektem pracy genealogicznej i badania lokalnej historii była internetowa strona „Dawny Siemień i okolice – historia regionalna”, gdzie prezentowane były dawne fotografie udostępniane przez mieszkańców. Sukcesywnie powiększał się też zasób „historii mówionej”.

Poszukiwania genealogiczne doprowadziły, między innymi, do dokumentów na temat zwodowania pierwszego wybudowanego tutaj w 1851 roku rzecznego statku, który służył do transportu zboża z okolicznych folwarków do Warszawy. Pan Mateusz jest autorem publikacji „Popiół i szkło czyli jak powstała wieś Nadzieja”.

Mieliśmy okazję poznać warsztat pracy niezbędny w realizacji pasji historyka Mateusza Pachuckiego, który przekonuje o wartość wszelkich starych dokumentów dla utrwalania pamięci przeszłości. Pierwsze w 2024 roku spotkanie Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne odbyło się 2 lutego.

Tekst i zdjęcia: Anna Rafalska.