Lublin cmentarz przy ulicy Białej, mogiły żołnierzy poległych w latach 1918-1920.

przez | 11 czerwca 2019

Jan Andrzejczak Szer.31 P.P.1 Kom.,zm.22.09.1920;

Jan Ciocierski Szer.Kolm.Sam.3,żył lat 22, zm.20.09.1920;

Władysław Janczak Szer. 6 P.P. 1 Kom., żył lat 28, zm. 17.02.1920;

Wincenty Szwej Kan. 3 P.A.C., żył lat 21, zm. 5.10.1919;

Franciszek Rumiński Szer. 42 P.P.9 Kom.,żył lat 32, zm. 19.02.1920;

Jan Kołodziej Szer. 27 P.P. 9 Kom., żył lat 24, zm. 19.09.1920;

Marcel Bednarski Szer.W.P., zm.13.09.1920;

Stanisław Parol Kapr.7 P.Art.Pol., żył lat 21, zm. 19.09.1920;

Władysław Bis Szer. Kan.3 P.A.C., żył lat 21, zm. 21.II.1920;

Aleksander Truchan Szer.Strz.Białost.P.Strz.,żył lat 36, zm. 7.10.1919;

Michał Pawłowski weteran 1863 roku, żył lat 74, zm. 16.09.1920;

Paweł Ciężkal Szer. 8 P.P. 1 Kom., żył lat 19, zm. 23.02.1920;

Antoni Somik Kpr.Zakł.D.O.C.II, żył lat 26, zm. 7.10.1919;

Władysław Korzeniewski Szer.P.K.U.Lublin, żył lat 19, zm. 26.02.1920;

Edward Stawski Por.1.P.Strzel., poległ 28.01.1919 w obronie Lwowa;

Adam Rewers Szer. 15 P.P.7 Kom., zm. 13.09.1920;

Szejman Kładko Szer. W.P., zm.13.09.1920;

Adam Kucharczyk Kan.4 P.P.8 Bat., zm.10.10.1919;

Piotr Kaleta Szer.W.P., zm.13.08.1920?;

Mieczysław Węgielski Plut.Kolm.Sam.3, żył lat. [?], zm.31.08.1920;

Mikołaj Dziekanowski Szwol.1 P.Szwol., zm.22.09.1920;

Walenty Kozimek Szer. 2 P.P.7 Kom., żył lat 18, zm. 21.09.1920;

Jan Łapiela Szer. 8 P.P.Art.Pol., żył lat 24;

Zygmunt Pasiewicz Szer.Zakł.D.O.G.II, żył lat 20, zm. 22.09.1920;

Roman Maciejak Szer.W.P., żył lat 28, zm. 23.09.1920;

Jan Grodziński Kan.13 P.P. 5 Bat., żył lat 23, zm. 23.09.1920;

Kazimierz Ziólkowski Szer. 22 P.7 Kom., żył lat 22, zm.25.09.1920;

Stanisław Bidziński Szer. 15 P.P. 1 Kom., żył lat 19, zm. 27.09.1920;

Józef Krajewski Szer.2 Dw.Leg.,zm.26.04.1920;

Jan Mackiewicz Szer. W.P., żył lat 21, zm.27.09.1920;

Jan Pindział Szer.17 P.P.8 Kom., żył lat 20, zm.26.09.1920;

Bronisław Jabłoński Szer. 7 Dyw., żył lat 27, zm. 28.09.1920;

Tomasz Kuc Szer.W.P., żył lat 19, zm.23.09.1920;

Dominik Saha Szer.3 P.P.2 Kom., żył lat 23, zm.20.09.1920;

Michał Hamera Szer.W.P., żył lat 20, zm. 2.10.1920;

Roman Jaworski Szer.3 Bat.Kon., żył lat 24, zm. 4.10.1920;

Antoni Jabłoński Szer. 8 P.P.Leg., zm.4.10.1920;

Jan Krzeszczak Szer.66 P.P., żył lat 19, zm.1.10.1920;

Jan Wujcik Szer.W.P.,żył lat 19, zm. 30.09.1920;

Józef Żaczek Szer. 42 P.P.2 Kom., żył lat 21, zm. 14.09.1920;

Jan Margrabia Szer.Oddz.Rob.Jeń., zm.9.12.1920;

Andrzej Paryż Szer.5/II Baon.Wart., zm. 18.09.1920;

Andrzej Dukarczyk Szer. 4 P.5 Baon.2 Kom., zm. 16.10.1920;

Józef Bednarz Szer. 4/V Baon.Wart.,zm.14.10.1920;

Karol Napierała Szwol.2 P.Szwol., zm. 15.11.1920;

Franciszek Terlikowski Kapr.1 P.P.,żył lat 18, zm.12.10.1920;

Piotr Gębała Szer.22 P.P.,żył lat 20, zm. 12.10.1920;

Stefan Wnuk Szer. 8 P.P.Leg., żył lat 18, zm.12.10.1920;

Józef Zalewski Szer. 65 P.P.1 Kom., żył lat 24, zm. 11.10.1920;

Bolesław Małecki Szer. 31 P.P.8 Kom., zm.10.10.1920;

Józef Kruk Szer.23 P.P.2 Komp., żył l.18; zm. 6.10.1920;

Wincenty Kopacz Szer. 21 P.P., zm. 6.10.1920;

Antoni Ciesielski Szer. 6 P.P.Leg., zm. 23.10.1920;

Jan Skalski Szer. 17 Kol.Pom.K., żył lat 19, zm. 22.10.1920;

Józef Gaworski Szer. Oddz.Rob.Jeń., zm. 28.12.1920;

Stefan Wójcik Szer. Szp.Okr. Lublin, zm. 11.11.1920;

Maria Malewska sanitariusza Zakł. 6 Armii, zm. 2.10.1920;

Witold Rodziekiewicz Szer. 5 Baon, żył lat 24, zm. 7.10.1920;

Tadeusz Gniewczyński Wach.W.P., żył lat 20, zm.29.11.1920;

Alfons Żabski Kpr.W.P., żył lat 16, zm. 28.09.1920;

Józef Madej Szer.P.K.U.Lublin, zm. 27.10.1920;

Józef Oniterug Szer. 8 P.P.Leg., zm. 6.11.1920;

Władysław Szpuga Szer. 1/II Baon.Wart.,żył lat 21, zm. 3.10.1920;

Stefan Lis Szer. 1 P.P. 10 Kom., zm. 21.10.1920;

Józef Kubelanic Szer. 43 P.P.3 Kom., zm. 13.11.1920;

Paweł Dymiejski Kapr. 15 P.P., zm. 1.11.1920;

Władysław Księżycki żył lat 21, zm. 25.09.1920;

Józef Brzyszko Kan. 3 P.A.P. zm. 15.11.1920;

Teofil Brus Szer. 7 P.P.,zm. 16.11.1920;

Stefan Klimek Szer. 8 P.P., żył lat 22, zm. 18.11.1920;

Tadeusz Łukowski Szer. W.P., zm. 28.09.1920;

Leon Wawszczuk Szer.W.P.,zm.6.08.1919;

Jan Krzyżanowski Szer. P.K.U.Chełm, zm. 7.03.1920;

Czesław Tudrej Szer. 5 Art.1 Bat., zm. 19.11.1920;

Leonard Kołacz Szer. 7 Kom.Tel., zm. 1.12.1920;

Czesław Strzelecki Kan. 6 P.A.C.,zm.24.10.1920;

Basi Ciralgo Kap.4 Kom.,zm.3.02.1918;

Józef Wrzesiński Szer. 8 P.P.Leg., zm.4.08.1920;

Feliks Rondel Szer. 22 P.P., zm. 9.12.1920;

Jan Mazur Kpr.Sztab. D.O.G. 3 Armii, zm. 22.10.1920;

Alojzy Maluszewski Szer. 49 P.P. 1 Kom., zm. 8.12.1920;

Adam Rapcewicz Szer. 43 P.P., zm. 17.12.1920;

Jan Gołofit Szer.23 P.P.2 Kom., zm. 20.12.1920;

Feliks Fenko Szer.3 Armii, zm. 22.12.1920;

Józef Szywała Szer.Pol.,zm.31.1.1921;

Stanisław Kotas Szer.W.P., zm.30.12.1920;

Alojzy Małkowski Szer.10 Kom.3 Baon.,zm.31.01.1921;

Józef Polak Kap.12 P.Uł., zm. 2.01.1920;

Czesław Tudrej Kan.6 P.A.P., zm.19.11.1920;

Stanisław Kukurenda Szer.3 P.12 Kom., zm.22.12.1920;

Józef Lekki Szer.W.P., zm. 19.11.1919;

Antoni Urban Szer.D.O.G. II,zm.22.12.1920;

Feliks Kwiecień Szer.23 P.P. 4 Kom.,zm.26.12.1920;

Ewa Śmietanka

Stanisław Bochniarz Szer.25 P.P.,zm.5.12.1920;

Bronisław Fazan Szer.27 P.P.4 Kom., zm. 10.01.1921;

Jan Białek Szer. w więzieniu śledczym, zm.24.01.1921;

Jan Gaj Szer.W.P. zm.29.01.1921;

Kazimierz Sawiński Szer.31 P.P.,zm.19.12.1919;

Tomasz Ogrodnik Szer.W.P.,zm.4.02.1921;

Paweł Matus Szer.W.P.,zm.5.07.1919;

Józef Dziedzic Szer. 34 P.P.3 Kom.,zm.1.07.1921;

Klemens Mikoliński Szer.1 P.Ochot.W.P.,zm.25.02.1921;

Jan Wieczorek Bom.3 Pap.3 Dyw.,zm.23.03.1921;

Stefan Żebrowski Kapel.Jaz.Ochot.W.P.,zm.25.02.1921;

Alojzy Waluszewski Szer.Ochot.49 P.P.,zm.8.07.1920;

Stanisław Mendel inwalida,zm.7.06.1921;

Wincenty Góra St.Szer. 44 P.P.,zm.31.08.1921;

Władysław Bogusz Inwal.Sekl.Op.N.Inwal.,zm.29.03.1921;

Stanisław Jeziorski Szer. 23 P.P.1 Kom., zm.28.03.1921;

Józef Białkowski Inwal.Sekl.Op.N.Inwal.,zm.23.03.1921;

Wincenty Śleziński Szer.45 P.P.1 Kom.,zm.5.06.1921;

Aleksander Madejski zm.14.03.1921;

Paweł Zieliński Szer.I/2 Baon.Wart.,zm.8.05.1921;

Grzegorz Turski Inw.Sek.Op.N.1,zm.6.III.1921;

Lucjan Ziela Szer.4 Kom.5/2 Baon.Et.,zm.4.III.1921;

Władysław Podrazka Szer.W.P.,zm.23.06.1921;

Józef Kiljan Plut.W.P, zm.29.06.1921;

Bronisław Rupiec Szer.23 P.P. 2 Kom.,zm.16.11.1919;

Józef Bodczak Szer.W.P., zm.1.08.1919;

Stefan Zdonkiewicz Fel.Plut.34 P.P. 4 Kom.,zm.4.05.1919;

Józef Saks Szer.Zakł.D.O.G.H.,zm.3.06.1919;

Roman Sajdak Kapr.23 P.P.,zm.11.11.1919;

Zenon Starecki Plut. 25.P.P.1 Kom.,zm.7.05.1919;

Franciszek Tyburek Szer.8 P.Leg., żył lat 22, zm.22.11.1922;

Wiktor Górski zm.1920;

Antoni Sroka Szer.6 P.P.Sap.,żył l.24, zm.12.11.1920;

Stanisław Ryglewicz Szer.W.P., zm.11.09.1920;

Józef Roch Szer.Więź.Ślęd.w Lublinie, żył lat 22, zm.8.08.1920;

Edward Bryndza Kapr.9 P.P.Leg.2 Baon, zm. 9.09.1920;

Jan Gut St.Szer.Strz.,1 P.Strz.PDH.,zm.8.09.1920;

Andrzej Sapała Szer.25 P.P.12 Kom.Częstochowa, żył lat 27, zm.6.09.1920;

Franciszek Sztachetka Szer.Zakł.D.O.G.II, żyła lat 18, zm. 5.09.1920;

Ferdynand Wróbel Szer.2 Kom.2 Dyw.Lot., żył lat 19, zm.5.09.1920;

Antoni Łuszczewski Ochot.Szer. 11 Eks.Lot., żył lat 26, zm.28.08.1920;

Antoni Mendryga St.Szer.44 P.P.1 Kom., żył lat.27,zm.8.09.1920;

Ignacy Jabłonski Kapr.34 P.P.K.K.M.,żył lat 24, zm.3.09.1920;

Aleksander Brzeziński Szer.142 P.P.1 Kom., żył lat 19, zm. 5.09.1920;

Jan Chaliński Szer.2 Baon.Kol.,zm.29.08.1920;

Kazimierz Skonieczny Ułan 5 P.Uł.4 Szwad., żył lat 27,zm.20.09.1920;

Wincenty Fodyma Szer.2 P.Park.Lot.3 Kom., żył lat 19, zm. 1.09.1920;

Konstanty Czaplicki Szer.19 P.P.,żył lat 21,zm. 2.09.1919;

Franciszek Wedzicha Szer.OSK.Lot.2 EON.,żył lat 20,zm.4.09.1920;

Michał Bednarczyk Szer., Baon.W.A.R.L.5 Kom.,żył lat 28,zm.4.09.1920;

Jan Pójkowski Szer.Lub.Baon,ES.8 Kom., żył lat 23, zm.6.09.1920;

Jan Markowski rozstrzelany za wolności Polski w 1906,żył lat 17.

Jan Kielar Szer. 4 Dyw.Piech.,zm.20.10.1919;

Wacław Bednarz Szer.Lub.Och.208 P.P.1 Kom.,żył lat 16,zm.10.09.1920;

Maksymilian Magdziarz Szer.28 P.P. I Kom.,żył lat 19,zm.10.09.1920;

Jan Bednarski Szer.W.P.2 Kom.Zap.,zm.4.09.1920;

Marian Kasperkiewicz zginął śmiercią tragiczną 9.08.1920;

Józef Sobota Szer.22 P.P.5 Kom.,żył lat 20,zm.30.07.1920;

Michał Szporek Sap.11 Baon.Sap., żył lat 22, zm.28.07.1920;

Franciszek Skuza Szer.3 P.Leg.4 Kom., żył lat 22,zm.1.09.1920;

Stanisław Krüger 7 Bat.Wart;

Piotr Kutera Kapr.23 P.P.2 Kom.,zm.8.06.1920;

Władysław Marawski Szer.106 P.P.,zm.10.08.1920;

Antoni Kazub Szer.Ochot.,żył lat 19,zm.16.08.1920;

Wojciech Dąbrowski Szer.Park.Uzbr.,zm.15.08.1920;

Wiktor Bukowski Sierż.26 P.P.,zm.15.08.1920;

Józef Noder Szer.8 P.3 Kom.,zm.6.01.1920;

Ludwik Łoza Szer.59 P.P.,zm.10.08.1920;

Antoni Bąk Sier.59 P.P.10 Kom.,zm.11.08.1920;

Józef Zaczek Szer.42 P.P.2 Kom.,żył lat 21,zm.14.09.1920;

Władysław Krawczyk Szer.W.P.,zm.9.06.1920;

Franciszek Kryński Szer.24 P.P.I Kom., zginął śmiercią tragiczną 18.08.1920;

Franciszek Charoseny Szer.164 P.P.,zm.18.08.1920;

Jan Malinowski Szer.,zm.09.1920 (napis nieczytelny);

Stefan Strzyż Szer.59 P.P.12 Kom.,zm.10.08.1920;

Antoni Kaszubski Szer.30 P.P.,żył lat 20,zm.4.03.1919;

Jan Skalski Szer.Kom.Kolei., żył lat 19,zm.2.10.1920;

Ola Samoszenko I Dyw.Leg.,żyła lat 29,zm.9.08.1920;

Zygmunt Wypych żył lat 24,zm.6.08.1920;

Olszewski zm.5.09.1920;

Antoni Świąc Szer.2 P.P.Leg.5 Kom. Piotrków,żył lat 21,zm.7.09.1920;

Wojciech Szymaniak Uł.1 P.Uł.,żył lat 20,zm.26.07.1920;

Jan Siedlacz Szer.1/IV Baon.Etap.,żył lat 20,zm.20.07.1920;

Paweł Mrozek Szer.61 P.P.4 Kom.,żył lat 27,zm,27.07.1920;

Stanisław Stachura Szer.57 P.P.5 Kom.,żył lat 26,zm.27.07.1920;

Michał Jaworski Szer.25.P.P.5 Kom.,żył lat 22,zm.27.07.1920;

Jan Milczarek Szer.3 P.12 Kom., żył lat 20,zm.1.08.1920;

Kasper Kubicki Szer.4 P.P.3 Kom.,żył lat 19,zm.30.07.1920;

Kazimierz Gąsiorowski Szk.Podch.Rez.Artyl.,zm.10.02.1932;

Henryk Bomba Szer.26 P.P.1 Kom.,żył lat 21,zm.31.07.1920;

Stefan Strzelecki żył lat 26,zm.25.111919;

Stanisław Szczur Szer.45 P.P.1 Kom.,żył lat 20,zm.1.08.1920;

Józef Puławski Szer.5 Baon.AT.AP Lwów,żył lat 20,zm.1.08.1920;

Józef Wrzesiński Szer.8 P.P.Leg.,żył lat 21,zm.4.08.1920;

Jan Pakuła Szer.23 P.P.Kom.Sztab.,żył lat 27,zm.4.08.1920;

Majewski Szer.W.P.,zm.4.08.1920;

Edmund Kulesza Szer.1 P.P.Leg.10 Kom.,żył lat 22,zm.6.08.1920;

Jan Dobosz Kan.1 P.A.P.,żył lat [?],zm.5.08.1920;

Adam Sandera Szer.6 Komp.TLGR.,żył lat 20,zm.28.07.1920;

Nieznany żołnierz, Szer.W.P.,zm.4.09.1920;

Michał Kwaśny Szer.8 P.P.Leg.,żył lat 22,zm.25.07.1920;

Piotr Kuciak Szer.Komp.N.,żył lat 27,zm.25.07.1920;

Stanisław Kraszewski Szer.8 P.P.5 Kom.,zm.26.07.1920;

Mateusz Malewski Leg.7 Ks.Tramp.2 Kom.,żył lat 36,zm, 3.10.1920;

Szczepan Marciniak Szer.57 P.P.,zm.25.07.1920;

Jan Nowicki Szer.1 P.Strzel.,zm.26.07.1920;

Wojciech Cebula Kapr.8 P.P.6 Kom., zm.26.07.1920;

Franciszek Lokieg Szer.,poległ w 1920;

Kazimierz Józef Buczyński Por. Powstaniec, ur. 1863,zm.1926.

Stanisław Gomułka Kpr.57 P.P.,zm.26.07.1920;

Władysław Ciachora Szer.58 P.P.,żył lat 20,zm.24.07.1920;

Jan Talarowski Strz.Ułan.8 P.Wielkopols.,żył lat 20, zm. 22.08.1920;

Stanisław Tymiński Szer. 15 P.P.3 Kom.,żył lat 20,zm.23.07.1920;

Konstanty Sobis Szer.2 Komp.7 Bat.,żył lat 21,zm. 22.07.1920;

Jan Lidakow żył lat 23,zm.23.07.1920;

Andrzej Ciupa Szer.Czoł.San.,żył lat 22,zm.23.)7.1920;

Jan Walosek Szer.3 P.P.1 Kom.,żył lat 22,zm.23.07.1920;

Stanisław Łasuk Szer.22 P.P.,żył lat 19,zm. 18.06.1920;

Stanisław Ślędak Szer.23 P.P.,żył lat 19,zm.19.06.1920;

Stanisław Miarka Szer.12 P.P.,żył lat 22,zm.24.06.1920;

Michał Wojtyna Szer.37 P.P.12 Kom.3 Baon.,żył lat 22,zm.22.06.1920;

Józef Furmani Szer.8 P.P.12 Kom.,żył lat 19,zm.25.06.1920;

Bronisław Sztarka St.Sierż.Żand.w Lublinie,żył lat 20,zm.1.07.1920;

Leon Zieliński Szer.23 P.P.Baon.Zap.,żył lat 23,zm.9.07.1920;

Wacław Machniak Szer.W.P.2 P.4 Kom.,żył lat 21,zm.19.07.1920;

Mieczysław Sobieraj Sierżant pilot, zginął śmiercią lotnika dn.8.06.1927;

Szczepan Lenard Szer.Strz.43 P.Strz.,żył lat 23,zm.15.07.1920;

Jan Bębenek Sap.II Baon.Sap.,żył lat 20,zm.16.07.1920;

Stefan Guziński Strz.1 P.P.Leg.Kom.Lech.,żył lat 22,zm.17.07.1920;

Jan Jakubowski Sap.11 Baon, Sap.,żył lat 24,zm.17.07.1920;

Józef Kondziałek Szer.7 K.W.P.,żył lat 21,zm.19.07.1920;

Mieczysław Kopeć Szer.1 P.P.3 Bat.,żył lat 20,zm.19.07.1920;

Ignacy Chmielowiec Szer.2 P.4 Kom.,zm.19.07.1926;

Władysław Wójcicki Jedn.Ochot.Plut.12 P.P.,żył lat 22,zm.20.07.1920.