Nowy stary Zarząd LTG

przez | 26 lipca 2023

W czwartek 20 lipca odbyło się Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego poświęcone wybraniu nowych władz stowarzyszenia.

Na prezesa LTG jednogłośnie wybrano p. Mariusza Ausza. Członkowie LTG uznali, że dotychczasowy Zarząd dobrze realizuje powierzone zadania i zaproponowano aby zachować dotychczasowy skład.

Warto przypomnieć że p. Mariusz Ausz jest prezesem od 2015 roku i od samego początku, przy pomocy Członków Zarządu, prężnie działa na rzecz zrzeszonych genealogów. M.in. przywrócone zostały spotkania tematyczne, nawiązaliśmy współpracę z Archiwum Państwowym w Lublinie oraz Wojewódzką Radą Towarzystw Regionalnych. Możemy się też pochwalić współpracą przy organizowaniu wielu spotkań i warsztatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W latach 2019-2022 prowadzony był projekt Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej. Realizowano także szereg spotkań, wystąpień i wywiadów mających za zadanie popularyzować badania genealogiczne. Nadchodzący rok będzie bardzo intensywny ze względu na przyszłoroczne Sympozjum Archiwistów Rodzinnych. Członkowie LTG będą zaangażowani w realizację wykładów, wystaw oraz innych wydarzeń w ramach sympozjum.

Pozdrawiamy