Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LTG

przez | 5 lipca 2023

Szanowni Państwo,

W związku z upływem kadencji władz Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego w imieniu Zarządu Towarzystwa informuję, iż Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Fundacji Aktywności Obywatelskiej, ul Projektowa 1 w Lublinie (lokal na prawo od bramy głównej dawnego FSC, parter, wejście od ulicy, obok SKOK).

Celem Walnego Zebrania jest wybór nowych władz Towarzystwa.

Program Walnego Zebrania Członków:

1.     Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3.     Przedstawienie programu Walnego Zebrania Członków i głosowanie nad jego przyjęciem.

4.     Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.     Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Towarzystwa.

6.     Tajne głosowanie – wybór Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

7.     Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Towarzystwa.

8.     Tajne głosowanie – wybór Członków Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

9.     Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

10.  Tajne głosowanie – wybór Członków Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

11.  Wolne wnioski.

Życząc dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie,

Mariusz Ausz

Prezes Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego