Senior w teatrze życia codziennego

przez | 4 kwietnia 2019

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich
„Senior w teatrze życia codziennego”

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych oraz osobistych u co najmniej 15 mieszkańców Lublina oraz powiatu lubelskiego w wieku 60+ poprzez udział w cyklu zajęć z zakresu wykorzystania Internetu, nauki języka obcego, historii, zajęć teatralnych i z zakresu kultury fizycznej realizowanych w ramach III misji Uczelni.