Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG 15.03.2019

przez | 26 lutego 2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Walne Zebranie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego dnia 15 marca 2019 o godz. 15.45 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filia Nr 21. Rynek 11, 20-111 Lublin.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy program Walnego Zebrania.

 

PROGRAM

 1. Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Prezesa LTG
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przedstawienie programu Walnego Zebrania Członków i głosowanie nad jego przyjęciem.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za 2018 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2018 r.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną.
 7. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2018 r.
 8. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
 9. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu.
 10. Przyjęcie Uchwały o wysokości składek obowiązujących w 2019 r.
 11. Wolne wnioski.

Z poważaniem,

 

Zarząd LTG