Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG.

przez | 11 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

Wypełniając ustawowe obowiązki narzucające zatwierdzenie do końca czerwca 2021 r. sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego za rok 2020 serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 19.00 w siedzibie Fundacji Aktywności Obywatelskiej ul. Dolna 3-go Maja 6/3 w Lublinie (wejście od podwórka).

Celem Walnego Zebrania jest zapoznanie się i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w roku 2020.

W związku z panującą sytuacją Walne Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym, tj. na sali obrad będzie obowiązywać zasłanianie ust i nosa, a także zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami Zebrania.

W przypadku, gdyby sytuacja epidemiczna, uniemożliwiła przeprowadzenie Walnego Zebrania w podanym wyżej terminie i miejscu, zostaniecie Państwo poinformowani o zmianie terminu lub miejsca Walnego Zebrania. Decyzja będzie podyktowana przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

Program Walnego Zebrania Członków:

1.      Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Prezesa LTG

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

3.      Przedstawienie programu Walnego Zebrania Członków i głosowanie nad jego przyjęciem.

4.      Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego za 2020 r.

5.      Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2020 r.

6.      Przedstawienie sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną.

7.      Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2020 r.

8.      Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.

9.      Głosowanie nad przyjęciem Uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu

10.   Przyjęcie Uchwały o wysokości składek obowiązujących w 2021 r.

11.    Wolne wnioski.

 Życząc dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie,

 Mariusz Ausz

Prezes Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego