Informacja o nowych opracowaniach w bazach Lubelskiego TG.

przez | 15 grudnia 2023

Szanowni Państwo

Dnia 14 grudnia 2023 roku na stronach prowadzonych przez Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne udostępniliśmy następujące opracowania:

Strona www.poborowi.ltg.pl – Indeks spraw wnoszonych do Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej w latach 1878-1880 . Materiał został przetłumaczony z języka rosyjskiego i opracowany przez Pana Jerzego Kuśnierza.  Opublikowany spis zawiera ponad 1800 spraw wnoszonych przez rekrutów, rodziny żołnierzy czy różne urzędy niższego szczebla.

Strona www.ltg.pl/szkoly – Indeks świadectw szkolnych zachowanych w zespole 529 tj. Powiatowa Szkoła Realna w Lublinie pod syg. 8 i 9. Opracowanie Piotra Glądały zawiera informacje o 107 świadectwach a na szczególne zainteresowanie zasługuje to, należące do Aleksandra Głowackiego, późniejszego Bolesława Prusa.

Także na stronie www.ltg.pl/szkoly opublikowany został spis uczniów uczęszczających w latach 1825-1828 do Szkoły Elementarnej i Rzemieślniczo-Niedzielnej w Lublinie. Materiał opracowywany przez Piotr Glądałę jest zaczątkiem większego indeksu, obecnie trwają pracę nad kolejnymi spisami.

Wyżej wymienione opracowania powstały na podstawie materiałów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Pozdrawiamy

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne