Szkoła Elementarna i Rzemieślniczo-Niedzielna w Lublinie

przez | 14 grudnia 2023

Po upadku Rzeczpospolitej w 1795 roku, Lubelszczyzna trafiła do zaboru austriackiego. Nowe władze natychmiast przystąpiły do likwidacji wszelkich przejawów polskości, podjęto także walkę z językiem polskim jako elementem najbardziej widocznej odrębności państwowej. Wiele szkół zamknięto lub przemianowano na niższego stopnia. Językiem oficjalnym stał się austriacki, zaś program nauczania był wsteczny i pozbawiony dawnego, oświeceniowego postępu.

W 1807 roku powstało Księstwo Warszawskie (1807-18015). Powołano do życia polskie władze państwowe, które przystąpiły do reorganizacji szkolnictwa. Po wygranej wojnie z Austrią, do Księstwa Warszawskiego przyłączono tereny zajęte przez to państwo po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej. Na nowo przyłączonym terenie zaczęła funkcjonować Komisja Dozoru Edukacji, której zadaniem było zreformowanie szkolnictwa. Przywrócono język polski, historię i geografię kraju ojczystego oraz wprowadzono nauczanie języka francuskiego. W Departamencie Lubelskim szkolnictwem miała zarządzać Izba (później Dyrekcja) Edukacyjna, której przewodził Stanisław Kostka Potocki. Szkoły elementarne za jego kierownictwa stały się świeckie, praktyczne i o patriotyczno-obywatelskim charakterze.

W wyniku starań departamentowego dozoru szkolnego, który pod kierunkiem księcia Macieja Jabłonowskiego działał na terenie departamentu lubelskiego, już w 1810 roku powstała w Lublinie pierwsza publiczna szkoła elementarna. W tym okresie obok szkoły lubelskiej, na terenie departamentu działało jedynie 10 tego typu szkół, zaś dzięki staraniom dozoru szkolnego, już w kolejnym roku liczba ta wzrosła do 39.

Po utworzeniu Królestwa Polskiego (1815-1915) szkolnictwo powierzono nowo powstałej instytucji, Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Pod kierunkiem Stanisława Kostki-Potockiego następował rozwój szkolnictwa elementarnego, zaś po jego dymisji w 1820 roku, stery przejął Stanisław Grabowski określany mianem wstecznika i klerykała. Za jego kadencji nastąpił faktyczny zanik szkolnictwa elementarnego na wsi, zaś w miastach funkcjonowanie tych szkół było możliwe dzięki wsparciu urzędów municypalnych (miejskich).

Do szkoły elementarnej mogła uczęszczać młodzież w wieku 6-15 lat obojga płci, bez względu na narodowość i wyznanie. Uczniowie wywodzili się z niższych klas społecznych tj. chłopskiego i mieszczańskiego. W szkole uczono religii, czytania i pisania w języku polskim, podstawowych zagadnień związanych z arytmetyką oraz posługiwania się takimi jednostkami jak miara i waga oraz obrót pieniądzem. Zdarzało się, że w takiej szkole uczono języka rosyjskiego i łacińskiego oraz przyrody i geografii. Szkołą, w której przekazywano dodatkową wiedzę była m.in. Szkoła Elementarna w Lublinie, która pod kierunkiem Jana Ciepielewskiego osiągała dobre wyniki.

W 1833 roku ustawa o szkolnictwie przerzuciła obowiązek nadzoru nad szkołami elementarnymi na proboszczów i dziedziców, zaś utrzymanie szkoły miało odbywać się z dobrowolnych składek ludności zamieszkującą wsie i miasta. Był to poważny krok wymierzony przeciwko szkolnictwu, które z braku odpowiednich funduszy borykało się z coraz większymi problemami. Kolejna ustawa z 1840 roku zrównała szkolnictwo Królestwa Polskiego z bardzo zacofaną oświatą Imperium Rosyjskiego, co doprowadziło do jeszcze większego upadku. Decyzja cara z 1851 roku o braku obowiązku wysyłania dzieci do szkół elementarnych pogłębiła tylko ten stan. Warto przytoczyć w tym kontekście wyliczenia prof. W. Śladkowskiego, który liczbę szkół elementarnych w guberni lubelskiej w 1840 roku określił na 108 i 4975 uczniów zaś w 1860 było już 87 szkół w których uczyło się 4395 uczniów. Po powstaniu styczniowym sytuacja szkół była dość nieciekawa. Warto zaznaczyć że w połowie lat 70tych XIX wieku, w Lublinie funkcjonowało tylko 6 szkół elementarnych.

W 1819 roku w Lublinie powstała szkoła rzemieślniczo-niedzielna. Była to pierwsza w Lublinie a druga po warszawskiej szkoła przeznaczona dla terminatorów i uczniów, chcących w przyszłości zostać rzemieślnikami. Siedziba szkoły mieściła się w lokalu Szkoły Elementarnej w Lublinie, zaś nauczycielem był wspomniany wcześniej Jan Ciepielewski. Szkoła posiadała dwie klasy, w których uczyło się między 100-150 uczniów w wieku 8-30 lat. W szkole uczono czytania i pisania, obliczeń rachunkowych, elementy technologii, chemii oraz mechaniki.

Na stronie Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego publikujemy zachowane w Archiwum Państwowym w Lublinie spisy uczniów Szkoły Elementarnej i Rzemieślniczo-Niedzielnej w Lublinie. Wierzymy, że odnalezione tam informacje wzbogacą Państwa opracowania rodzinne i dostarczą odpowiednich informacji potwierdzających edukację.

Piotr Glądała, Łukasz Mazurek.

 

Nazwisko i imięRok zapisu Miejsce zam. RodzicówZawód ojcaUwagi ArchiwumZesp. Syg.
(?) Henryk 1825LublinKupiec Wyblakły tusz AP Lublin542/13
(?) Jędrzej 1825Lublin(?) Wyblakły tusz AP Lublin542/13
(Mag..ski) Józef1827LublinŻebrakAP Lublin542/13
(Orkowski?) Józef 1825LublinKonował AP Lublin542/13
Akenczys Stanisław 1825LublinSzynkarzAP Lublin542/13
Arzt Samuel 1825LublinDoktor AP Lublin542/13
Beer Antoni1825; 1826; 1827LublinPiekarz AP Lublin542/13
Bem Antoni1827GarbówEkonomAP Lublin542/13
Bem Ludwik1827GarbówEkonomAP Lublin542/13
Bocheński Grzegorz 1826LublinWoźny Trybunału w LublinieAP Lublin542/13
Bock Jan1827LublinCieśla EwangelikAP Lublin542/13
Borowski Aleksander1825; 1826Lubartów EkonomAP Lublin542/13
Borowski Józef 1825Lubartów EkonomAP Lublin542/13
Borsukiewicz Wincenty 1826; 1827LublinBednarz AP Lublin542/13
Bossakiewicz Mikołaj1827Lublin KomornikAP Lublin542/13
Bossakiewicz Witold 1826; 1827LublinKomornikAP Lublin542/13
Broniewski Józef 1825LublinStolarz AP Lublin542/13
Cękalski Antoni1825; 1826LublinArchiwistaAP Lublin542/13
Chojnacki Józef 1826; 1827LublinStolarz AP Lublin542/13
Chrzanowski Jan1826; 1827LublinOgrodnikAP Lublin542/13
Czarnecki Teofil 1827KlesztówKucharz AP Lublin542/13
Czernatowicz Piotr 1827LublinRzeźnik AP Lublin542/13
Czerwiński Jan 1825; 1826; 1827Lublin Murarz AP Lublin542/13
Danoski Antoni 1825LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Dąbrowski Józef 1826; 1827Rejowiec Posesor AP Lublin542/13
Dembiński Antoni1826LublinKancelista AP Lublin542/13
Dębicki Onufry 1826LublinŻołnierz AP Lublin542/13
Dobrowolski Antoni1827LublinStróżAP Lublin542/13
Dobrowolski Marcin 1825LublinFraktjer AP Lublin542/13
Dolański Juliusz 1825Stawice Dzierżawca AP Lublin542/13
Domański Ludwik1827Blinów EkonomAP Lublin542/13
Domański Tomasz 1826; 1827ŁuszczówEkonomAP Lublin542/13
Dremont Michał1827LublinStolarz AP Lublin542/13
Dremont Teofil 1826/ 1827LublinStolarz AP Lublin542/13
Dudziński Franciszek1825; 1826LublinPiekarzAP Lublin542/13
Dudziński Szymon1825LublinPiekarzAP Lublin542/13
Dwojakowski Antoni1827LublinStrażnik tabacznyAP Lublin542/13
Dybowski Antoni1825LublinPisarz solnyAP Lublin542/13
Faltyn Ludwik1825; 1826; 1827LublinWyrobnikEwangelikAP Lublin542/13
Filipowicz Tomasz 1825LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Finkowski Antoni1825; 1826; 1827LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Fogel Józef1827LublinKapelusznikAP Lublin542/13
Gałecki Jan 1827LublinStolarz AP Lublin542/13
Gottlib Ehrenfried 1825; 1826LublinRękawicznik Ewangelik AP Lublin542/13
Grabowski Leopold 1826; 1827LublinSzewc AP Lublin542/13
Holub Antoni1825LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Janiszewski Ksawery 1827MoszenkiDziedzic AP Lublin542/13
Januszowski Ksawery 1826Moszynki Dziedzic AP Lublin542/13
Jasiński Józef 1827Lublin?AP Lublin542/13
Kalinoski Tomasz 1826; 1827LublinRolnik, radny gminyAP Lublin542/13
Kaliński Feliks 1826; 1827Lublin UrzędnikAP Lublin542/13
Kaliński Franciszek1826; 1827Lublin UrzędnikAP Lublin542/13
Kawanoski Jan 1827LublinSzynkarzAP Lublin542/13
Kierkierewicz Ignacy 1827LublinMydlarz AP Lublin542/13
Klimczyński Franciszek 1826; 1827LublinCieśla AP Lublin542/13
Klinowski Jędrzej 1825LublinMalarz AP Lublin542/13
Kobrzyński Franciszek 1825LublinKowalAP Lublin542/13
Komornicki Wincenty 1825LublinDozorca AP Lublin542/13
Kondycki Walenty 1826; 1827LublinSzewc AP Lublin542/13
Korybut Franciszek1825; 1826; 1827LublinLokajAP Lublin542/13
Kotwicki Szymon1827LublinFurmanAP Lublin542/13
Kozubowski Ferdynand 1825; 1826LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Kozyrski Józef 1826LublinWoźnyAP Lublin542/13
Kredycki Hipolit1825LublinTokarz AP Lublin542/13
Krzyżanowski Jakub 1825; 1827LublinIntroligator AP Lublin542/13
Krzyżanowski Mateusz 1825LublinIntroligator AP Lublin542/13
Kuczyński Michał1826; 1827LublinRzeźnik AP Lublin542/13
Kulikowski Konstanty 1827LublinSzewc AP Lublin542/13
Kurkurowicz Ignacy 1825; 1826LublinMydlarz AP Lublin542/13
Ladnoski Aleksander 1825LublinDozorca AP Lublin542/13
Lipski Michał 1827LublinLokajAP Lublin542/13
Lorenc / Lorent Józef 1825; 1826; 1827LublinCieśla EwangelikAP Lublin542/13
Lorenc Jan 1825; 1826LublinCieśla EwangelikAP Lublin542/13
Matys Józef 1826LublinCieśla AP Lublin542/13
Matys Szymon1826; 1827LublinCieśla AP Lublin542/13
Michalski Wojciech 1825; 1826LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Michałowski Prosper 1825LublinDzierżawca AP Lublin542/13
Mincel Jan 1827LublinKupiec AP Lublin542/13
Mincel Zygmunt 1827LublinKupiec AP Lublin542/13
Miracki Aleksander 1825; 1826LublinKapitan żandarmerii AP Lublin542/13
Morawicki Hipolit 1826; 1827LublinObywatel AP Lublin542/13
Morawicki Jan1827LublinObywatel AP Lublin542/13
Morawski Kasper 1825LublinLokajAP Lublin542/13
Morawski Stanisław 1825LublinObywatelAP Lublin542/13
Neyburg Jakub 1827LublinProfesor AP Lublin542/13
Niezabitowski Jan 1826; 1827Stara WieśDziedzic AP Lublin542/13
Nitner Antoni 1825LublinKrawiec AP Lublin542/13
Olejarski Antoni1825LublinWłościanin AP Lublin542/13
Oleksy Mikołaj 1826LublinCieśla AP Lublin542/13
Olewiński Wawrzyniec 1827LublinKantor AP Lublin542/13
Omiłowicz Jan 1826; 1827LublinRymarz AP Lublin542/13
Orłowski Józef 1826; 1827LublinKonował AP Lublin542/13
Paszkowski Seweryn1825; 1826; 1827GarbówOrganista AP Lublin542/13
Pawłowski Stanisław 1827Niedrzwica Duża Pisarz browaru AP Lublin542/13
Piechowicz Włodzimierz 1825; 1826; 1827LublinByły wójt gminy, kancelistaAP Lublin542/13
Pilecki Franciszek 1826; 1827Lublin Wachmistrz AP Lublin542/13
Piotrawski Walenty 1825LublinMurarz AP Lublin542/13
Piotrowicz Michał1826Dubienka Nadleśny AP Lublin542/13
Piotrowski Julian 1826; 1827LublinProtokolant AP Lublin542/13
Piotrowski Walenty 1826LublinMurarz AP Lublin542/13
Pleszczyński Józef 1825LublinSekretarz AP Lublin542/13
Podłużny Antoni1826LublinDozorca AP Lublin542/13
Podłużny Józef 1827LublinDozorca AP Lublin542/13
Pogonowski Tadeusz 1825; 1826Lubartów Burmistz AP Lublin542/13
Poplewski Kazimierz 1825LublinPrezydentAP Lublin542/13
Rawski Wojciech 1827LublinSzewc AP Lublin542/13
Rayter / Rajter Froim1825; 1826LublinListonosz ŻydAP Lublin542/13
Różycki Antoni1827Pliszczyn EkonomAP Lublin542/13
Rulikowski Walenty 1826LublinGracownikAP Lublin542/13
Sankowski Maksymilian 1826Płouszowice EkonomAP Lublin542/13
Sawicki Szymon1827LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Skowroński Leonard 1827LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Słogocki Konstanty1825LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Sobolewski Konstanty 1825Wilkołaz Kapitan AP Lublin542/13
Sokołowski Mateusz 1827LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Stalski Józef 1827LublinPodoficer AP Lublin542/13
Staynhauzer Józef 1825; 1826LublinKapelusznikAP Lublin542/13
Strendzel Henryk1825; 1826; 1827LublinSiodlarz EwangelikAP Lublin542/13
Sulowski Józef 1827LublinBednarz AP Lublin542/13
Szanowski Franciszek 1825; 1826; 1827LublinPolicjant AP Lublin542/13
Sznebelin Karol1825LublinSzynkarzAP Lublin542/13
Szpot Paweł1827LublinLakiernik AP Lublin542/13
Szumski Józef 1826LublinBurmistz AP Lublin542/13
Szwarc Antoni1825; 1826; 1827LublinPiekarzAP Lublin542/13
Szwarc Florian1825LublinPiekarzAP Lublin542/13
Szyhander Hilary1825Lublin?AP Lublin542/13
Szymaniecki Stanisław 1827LublinAP Lublin542/13
Święcki Tytus 1825LublinMurarz AP Lublin542/13
Terlecki Michał 1827LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Tymiński Jakub 1827GarbówRzeźnik AP Lublin542/13
Tymiński Jan1827LublinRzeźnik AP Lublin542/13
Wagner Feliks 1826LublinBankierAP Lublin542/13
Wagner Gustaw 1825; 1826LublinAptekarz EwangelikAP Lublin542/13
Weber Bonifacy1826; 1827LublinZakrystian AP Lublin542/13
Werner Antoni1825; 1826LublinSzewc AP Lublin542/13
Werner Marcin 1825LublinSzewc AP Lublin542/13
Wieczorkiewicz Jan1825; 1826; 1827LublinRymarz AP Lublin542/13
Więckowski Feliks 1827NałęczówOrganista AP Lublin542/13
Wilczyński Jakub1825LublinStrażnikAP Lublin542/13
Woloski Stanisław 1827LublinKalkulator AP Lublin542/13
Wolski Alojzy 1826LublinOgrodnikAP Lublin542/13
Wolski Franciszek1826LublinOgrodnikAP Lublin542/13
Wysocki Tomasz 1826LublinCieśla AP Lublin542/13
Zajączkowski Ludwik1827Natuligłowy ?Profesor AP Lublin542/13
Zakrzewski Antoni1827LublinDozorca AP Lublin542/13
Zakrzewski Jan1826; 1827LublinLokajAP Lublin542/13
Zakrzewski Jędrzej1825; 1826; 1827LublinWyrobnikAP Lublin542/13
Zasławski Marcin1827LublinLokajAP Lublin542/13
Zawacki Jakub 1827BorzechówDzierżawca karczmyAP Lublin542/13
Zbysław Jędrzej 1825LublinMuzykant AP Lublin542/13
Zgliczyński Stanisław 1826KlesztówDziedzic AP Lublin542/13
Zimmerman Józef 1826LublinProfesor AP Lublin542/13
Zimmerman Karol 1827LublinProfesor AP Lublin542/13
Żabiński Stanisław 1825LublinSzewc AP Lublin542/13
Żelisławski Antoni 1825PrawiednikiEkonomAP Lublin542/13
Żmucki Wincenty 1825LublinObywatel AP Lublin542/13
Żurakowski Kajetan 1826; 1827LublinLokajAP Lublin542/13