Modliborzyce pow.janowski, pomnik upamiętniający poległych i pomordowanych w latach 1939-1944.

przez | 17 maja 2019
Modliborzyce pomnik

Modliborzyce

Batorski Michał             l.26

Chrzanowska Bronisława l.33

Dziadosz Tomasz           l.31

Gadziński Antoni           l.53

Głowacki Ignacy            l.39

Głowacki Ignacy            l.58

Głowacki Longin           l.20

Gutek Bolesław             l.36

Hermanowicz Maria      l.34

Karwan Feliks               l.40

Komacki Józef               l.37

Kosakowski Wincenty   l.45

Krakowski Leon            l.38

Mazurek Zygmunt         l.34

Modrzejewska Wanda    l.39

Moskal Józef                 l.21

Orłowski Józef               l.36

Pankowski Kazimierz    l.23

Paszkowski Aleksander  l.38

Pazdrowski Marcin        l.26

Pietrzyk Stanisław         l.36

Pikuła Dominik             l.52

Pikuła Kazimierz           l.23

Pikuła Wacław               l.26

Postulski Tadeusz          l.31

Potocki Karol                l.39

Radecki Jan                   l.20

Rudnicki Bolesław         l.9

Saj Władysław               l.45

Sakowski Józef              l.26

Spyt Zofia                      l.30

Stachurski Michał          l.46

Świątek Bolesław          l.23

Świątek Stanisław          l.27

Trola Stanisław              l.45

Trojanowski Józef          l.38

Walczyński Józef           l.66

Wąsik Henryk                l.33

Wieczorek Jan               l.60

Wołoszynek Adam        l.40

Wrotkowski Jan             l.28

Wyrostek Janina            l.32

Żelasko Stanisław          l.22

Ciechocin

Czuba Szczepan             l.34

Gierłach Franciszek       l.39

Gierlach Tadeusz           l.17

Krasowski Bronisław     l.29

Matysiak Antoni            l.23

Matysiak Piotr               l.48

Dąbie

Krasowski Aleksander   l.24

Kuśmierzak Jan             l.23

Puduchowska Feliksa     l.41

Puchodowski Jan           l.42

Pietras Tomasz              l.65

Sagan Henryk                l.25

Sagan Stanisław

Siatka Andrzej               l.70

Siatka Józef                   l.35

Wróbel Bolesław

Gwizdów

Dudka Antoni                l.59

Jamróz Adam                l.45

Jamróz Jan                     l.52

Kotlik Jan                      l.42

Ludian Jan                     l.47

Siembida Stefan             l.29

Skrzypek Wojciech        l.89

Startek Jan                     l.26

Startek Stanisław           l.14

Twardygrosz Antoni      l.58

Twardygrosz Feliks        l.29

Kalenne

Budkowski Stanisław     l.19

Czajka Bronisław           l.25

Czajka Czesław             l.9

Czuba Eugeniusz           l.19

Czuba Franciszek           l.48

Czuba Franciszek           l.50

Czuba Irena                    l.17

Czuba Tadeusz              l.21

Czuba (brak imienia)      l.15

Czuba (brak imienia)      l.10

Czuba (brak imienia)      l.8

Góra Anna                     l.35

Góra Janina                   l.5

Góra Krystyna               l.7

Góra Stanisław              l.9

Góra Wojciech               l.38

Izydor Marianna            l.42

Kania Edward                l.26

Kania Janina                  l.4

Kania Stanisław             l.3

Kania Stanisława           l.39

Krasowska Helena         l.3

Krasowska Katarzyna    l.22

Krasowska Stanisława    l.5

Krasowski Piotr             l.22

Kuziora Adam               l.54

Kuziora Anna                l.48

Kuziora Cecylia             l.19

Kuziora Helena              l.50

Kuziora Józef                 l.52

Kuziora Julian               l.22

Kuziora Ludwik             l.6

Kuziora Romualda         l.11

Kuziora Tadeusz            l.4

Ludian Agnieszka          l.38

Ludian Bogumiła           l.12

Ludian Jan                     l.25

Ludian Jan                     l.45

Ludian (brak imienia)     l.2

Małek Agnieszka           l.65

Małek Jan                      l.22

Małek Jan                      l.45

Małek Janina                 l.26

Małek Krystyna             l.3

Małek Krystyna             l.40

Małek Leokadia             l.19

Małek (brak imienia)      l.2

Markut Stanisława         l.65

Paleń Władysław           l.23

Pękalski Bolesław          l.35

Pękalski Bronisław        l.25

Pękalski Jan                   l.62

Pękalski Józef                l.57

Pikuła Katarzyna           l.25

Pikuła Marianna            l.30

Podpora Jan                   l.13

Podpora Jan                   l.50

Porządna Agnieszka       l.45

Wołoszyn Krystyna       l.2

Wołoszyn Michalina      l.22

Kolonia Zamek

Jakubowski Jan              l.20

Łokaj Henryk                l.60

Madras Janusz               l.18

Matuła Franciszek          l.32

Szpinda Stefan               l.25

Szpinda Zygmunt           l.30

Ślusarska Jadwiga          l.75

Ślusarski Michał            l.74

Lute

Kucia Modest                l.13

Mazur Feliks                  l.23

Odrzywolski Bolesław   l.16

Majdan

Kotwica Ignacy              l.31

Kotwica Stanisław         l.23

Kotwica Tadeusz           l.56

Kotwica Tomasz            l.77

Michałówka

Król Bronisław

Potocka Maria               l.20

Szwedo Bolesław           l.18

Słupie

Krakowski Kazimierz    l.51

Witek Franciszek           l.37

Stojeszyn

Chołody Józef

Chrzanowski Stefan       l.40

Świnki

Bożek Bronisława          l.43

Bożek Kazimierz            l.54

Bożek Stanisława           l.20

Bożek Stefania               l.13

Bożek Weronika            l.18

Stolarz Adam                 l.21

Wierzchowiska

Długosz Michał

Dworak Jan

Koszałka Walenty          l.45

Kotecka Janina

Michalczyk Stanisław    l.44

Michalczyk Stanisław

s.Stanisława

Pikuła Jan                      l.29

Pikulski Edward

Serwatka Bolesław        l.29

Wojtan Jan

Wojtan Kazimierz

Wojtan Walenty             l.51

Wołoszynek Józef          l.29

Wójcik Kazimierz          l.51

Wolica

Ks.dr Jan Lenart            l.40

Barczyński Franciszek   l.39

Brodowski Antoni          l.32

Dębiec Ludwik              l.54

Dębiec Tadeusz             l.23

Gorczyca Kazimierz       l.50

Gruszecki Stanislaw       l.40

Jóśko Wincenty             l.27

Karaś Adam                   l.44

Kowczwara Andrzej       l.53

Kopeć Maria                  l.20

Kufera Józef                  l.30

Kusy Katarzyna             l.30

Kusy Tomasz                 l.53

Kusy Walenty                l.55

Lenart Jan                      l.58

Mucha Bronisław           l.15

Mucha Jan                     l.50

Nizioł Józef                    l.34

Pasztaleniec Aleksander l.29

Pasztalaniec Stanisław   l.22

Pozdzisz Jan                  l.29

Rożek Andrzej               l.46

Sajdak Wojciech            l.41

Skubik Jan                     l.5

Skubik Katarzyna          l.30

Skubik Mateusz             l.45

Stasiak Jan                     l.33

Sudół Karol                    l.23

Surtel Ignacy                 l.30

Śmiech Antoni              l.32

Wieleba Jan                   l.20

Wojtan Jan                    l.36

Złamański Józef             l.48

Bilsko

Góreczny Jan                 l.42

Kuziora Józef                 l.26

Tomaszewski Franciszek l.18

Tomaszewski Stanisław l.19