Stary Zamość pow.zamojski, tablica upamiętniająca zamordowanych przez Niemców mieszkańców parafii Stary Zamość.

przez | 17 maja 2019

Pomordowani w latach 1939 – 1945 z parafii Stary Zamość

Ks. D. Kan. Chrościcki Prob. Parafii.

Antoszczak Władysław

Białko Katarzyna

Białko Andrzej

Białko Lucyna

Bujnowski Władysław

Burson Bogusław

Burson Michał

Berlin Edward

Czugała Jan

Czugała Józef

Chojda Jan

Denkiewicz Antoni

Denkiewicz Eugeniusz

Denkiewicz Henryk

Denkiewicz Janina

Denkiewicz Polikarp

Denkiewicz Jan

Denkiewicz Józef

Denkiewicz Szczepan

Denkiewicz Bogumił

Domina Władysław

Dusznik Piotr

Dusznik Jan

Furmanek Jan

Gil Apolonia

Gil Stanisław

Gil Wojciech

Goch Kwoka Katarzyna

Goch Katarzyna

Goch Makuch Władysława

Ignaciuk Jan

Ignaciuk Stanisław

Ignaciuk Waleria

Iwoła Paweł

Jachorek Danuta Zofia

Kiszka Józef

Kiszka Stanisław

Kłonica Wojciech

Kostrubała Wojciech

Kozyrski Jan

Kuryło Filip

Kukiełka Franciszek

Kusy Jan

Kuśmierczuk Wacław

Kuźmiński Józef

Kuryło Aleksander

Kycko Bronisław

Kycko Jan

Łoj Kazimiera

Łoj Piotr

Majkut Feliks

Maluga Alojzy

Maluga Stanisław

Maluga Józef

Maluga Stanisław

Maziarczyk Jan

Maziarczyk Józef

Maziarczyk Władysław

Mazurek Stanisław

Makuch Stanisław

Mąka Anna

Mąka Józef

Molas Antoni

Molas Waleria

Niscior Edward

Niscior Julian

Niscior Józef

Pieczykolan Michał

Pieczykolan Władysław

Pirog Józef

Podskarbi Michał

Podskarbi Tomasz

Podskarbi Zygmunt

Powroźniak Antoni

Proc Ferdynand

Prus Franciszek

Rekas Lucjan

Ruszty Regina

Ruszty Wacław

Seroka Antoni

Seroka Czesław

Sidor Marianna

Sidor Stanisław

Siwczyk Eugeniusz

Soboń Franciszek

Soboń Tadeusz

Smyk Danuta

Smyk Stanisław

Smyk Zbigniew

Staniecka Czesława

Staron Jan

Szałach Agnieszka

Szypuła Michał

Sudak Bronisław

Tyrała Anna

Ulanowski Adolf

Ulanowski Czesław

Ulanowski Bogumił

Ulanowski Jan

Ulanowski Katarzyna

Ulanowski Władysław

Ulanowski Zbigniew

Waszak Franciszek

Waszak Zofia

Winiarczyk Bogusław

Stępniak Zofia

Wąsek Franciszek

Siwiec Leokadia

Odpoczniemy a w dzień ostateczny wstaniemy.