Uwaga! Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG – ODWOŁANE

przez | 13 marca 2020

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego przekazuję informację na temat Walnego Zebrania Członków zwołanego na dzień 29 III 2020 r. :

W związku z panującym w Polsce stanem epidemii Zarząd Stowarzyszenia ODWOŁUJE Walne Zebranie zwołane na dzień 29 III 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż obowiązki sprawozdawcze (sporządzenie sprawozdania finansowego, podpisanie go i przesłanie do Urzędu Skarbowego) zostaną wypełnione w ustawowym terminie (do 31 III 2020), natomiast Walne Zebranie zwoływane celem zatwierdzenia sprawozdania zostanie zwołane w czasie po ustąpieniu epidemii. O terminie zostaną Państwo powiadomieni zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia, tj. na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Zebrania.

Informujemy także, iż w związku z wygaśnięciem kadencji obecnego Zarządu i niemożliwością wyboru nowego Zarządu w związku z odwołaniem Walnego Zebrania, Zarząd powoła pełnomocnika w osobie Pana Mariusza Ausza, który – zgodnie z pełnomocnictwem – uprawniony będzie do kierowania i reprezentowania Towarzystwa do czasu wyboru nowych Władz.

Życząc wszystkim ZDROWIA i pozostając w nadziei na rychłe unormowanie sytuacji.

Pozdrawiam

Dariusz Wolanin