Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lubelskiego TG dn. 28.09.2020 r.

przez | 13 września 2020

Szanowni Państwo,

Wypełniając ustawowe obowiązki narzucające zatwierdzenie do końca września 2020 r. sprawozdań finansowego i merytorycznego z działalności Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego za rok 2019 oraz wyboru nowych władz Towarzystwa, informuję, iż Walne Zebranie Członków, odwołane w dniu 23-03-2020 r., odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 18.00 w sali nr I.18 Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. M. C. Skłodowskiej 3 w Lublinie (wejście od ul. A. Grottgera).

Celem Walnego Zebrania jest zapoznanie się i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia w roku 2019 oraz wybór nowych władz Towarzystwa.

W związku z panującą sytuacją Walne Zebranie odbędzie się w reżimie sanitarnym, tj. na sali obrad będzie obowiązywać zasłanianie ust i nosa, a także zachowanie odpowiednich odstępów między uczestnikami Zebrania.

 W przypadku, gdyby sytuacja epidemiczna, uniemożliwiła przeprowadzenie Walnego Zebrania w podanym wyżej terminie i miejscu, zostaniecie Państwo poinformowani o zmianie terminu lub miejsca Walnego Zebrania. Decyzja będzie podyktowana przede wszystkim względami bezpieczeństwa.

 Program Walnego Zebrania Członków:

          1. Przywitanie przybyłych Członków LTG i stwierdzenie quorum przez Pełnomocnika Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.

2. Przedstawienie programu Walnego Zebrania Członków i głosowanie nad jego przyjęciem.

3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za 2019 r.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

6. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2019 r.

7. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019 r.

 8. Głosowanie nad przyjęciem Uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu.

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

10. Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Towarzystwa.

11. Tajne głosowanie – wybór Prezesa Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

12. Zgłaszanie kandydatur na Członków Zarządu Towarzystwa.

13. Tajne głosowanie – wybór Członków Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

14. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

15. Tajne głosowanie – wybór Członków Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

16. Przyjęcie Uchwały o wysokości składek obowiązujących w 2020 r.

17. Wolne wnioski.

 Życząc dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie,

 Mariusz Ausz

Pełnomocnik Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego