O spotkaniu z Piotrem Jareckim.

przez | 16 marca 2024

Fotorelacja ze spotkania z Piotrem Jareckim, przeprowadzonym dnia 15 marca 2024 roku w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie pt. „Lublin w fotografiach Tadeusza Ptasińskiego”.

Tadeusz Ptasiński był mistrzem fotografii, wieloletnim prezesem Fotoklubu „Zamek”. Urodził się w 1925 roku w Jaszczowie. Od 1935 roku mieszkał w Lublinie. W czasie okupacji niemieckiej był działaczem ruchu oporu, później żołnierzem w służbie zawodowej do 1953 roku, kiedy przeszedł do rezerwy w stopniu majora.

Fotografował od lat pięćdziesiątych. W artystycznym dorobku miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, organizował i brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Tematycznie jego twórczość obejmuje architekturę, pejzaże, portrety oraz reportaże.

W latach osiemdziesiątych zajął się malarstwem i rysunkiem. Prywatnie, otoczony atencją ojciec i dziadek, senior rodu. Fotografie Tadeusza Ptasińskiego, zmarłego w 2009 roku, przechowuje jego prawnuk Piotr Tadeusz Jarecki, którego na zaproszenie Prezesa Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne gościliśmy 15 marca 2024 roku. Pan Piotr z powodzeniem kontynuuje rodzinne tradycje, przejąwszy od antenata pasję fotografowania i zamiłowanie do sztuki. W spotkaniu uczestniczyły również córka i wnuczka Artysty.

Lublin ukazany w bezcennych obrazach stanowi źródło wiedzy o wczesnych latach powojennych miasta. W rozmowach, po wykładzie Piotra Tadeusz Jareckiego, padały propozycje form prezentacji dorobku artystycznego cenionego fotografika, dlatego tym chętniej uczestnicy wykładu wypełniali ankiety, w których można zawrzeć swoje pomysły na wzbogacenie działalności kulturalnej w mieście, aby Lublin zdobył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Tekst i zdjęcia: Anna Rafalska.